Skip to main content

        BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3452/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc…

        Các địa phương đã sáng tạo triển khai, nhân rộng nhiều mô hình, giải pháp hay, hữu ích giúp người dân hiểu đúng, hiểu sâu để chủ động, tích cực tham gia BHXH,…

         Ngày 21/9/2023, tại huyện Văn Quan, đoàn làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế tỉnh Lạng Sơn do bà Nông Thị Phương Thảo…

       Thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phối hợp với các ngành: y tế, giáo dục trong việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đến với học sinh,…

          Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

         Để thực hiện chỉ tiêu giao của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam năm 2023 là có trên 140 nghìn tài khoản đăng ký sử dụng ứng dụng BHXH số – VssID, thời gian qua…

       Thực hiện Công văn số 1059/UBND-KGVX ngày 09/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc…

Ngày 22/8, BHXH tỉnh Lạng Sơn ban hành công văn số 1245/BHXH-QLTST về việc hướng dẫn thực hiện thu BHYT học sinh năm học 2023-2024. Nội…

      Sáng 22/8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới. Tham dự có lãnh đạo BHXH các tỉnh,…

        Ngày 16/8, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện dự toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (KCB BHYT) theo quyết định số 877/QĐ-TTg, ngày 20/7/2023…

Được sự chấp thuận, phê duyệt của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam,