Skip to main content

Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp…

        BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3452/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc…

        Các địa phương đã sáng tạo triển khai, nhân rộng nhiều mô hình, giải pháp hay, hữu ích giúp người dân hiểu đúng, hiểu sâu để chủ động, tích cực tham gia BHXH,…

         Ngày 21/9/2023, tại huyện Văn Quan, đoàn làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế tỉnh Lạng Sơn do bà Nông Thị Phương Thảo…

       Thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phối hợp với các ngành: y tế, giáo dục trong việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đến với học sinh,…

          Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

         Để thực hiện chỉ tiêu giao của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam năm 2023 là có trên 140 nghìn tài khoản đăng ký sử dụng ứng dụng BHXH số – VssID, thời gian qua…