Skip to main content
Ban biên tập | 2 December 2023

Qua rà soát, dự kiến Ngành BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ cấp mới 10.000 thẻ BHYT cho người dân ở các xã ATK. Thực hiện chuyển mã, cấp lại thẻ cho trên 20.000 người dân ở xã ATK đang tham gia theo các đối tượng có quyền lợi thấp hơn, nay được hỗ trợ 100% theo Nghị định 75.

 

Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT (Nghị định số 75). So với Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, Nghị định số 75 đã sửa đổi, bổ sung 10 nội dung, 03 biểu mẫu và bãi bỏ 04 khoản, trong đó có một số điểm mới đáng chú ý:

Bổ sung 02 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước (NSNN) đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT, gồm: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng (ATK) vào nhóm được NSNN đóng; Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã mới thoát khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào nhóm được NSNN hỗ trợ đóng BHYT (hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 01/11/2023).

Việc Nghị định số 75 bổ sung đưa nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã mới thoát khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào nhóm được NSSN hỗ trợ mức đóng BHYT có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế có cơ hội được tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT, qua đó góp phần duy trì, phát triển diện bao phủ BHYT. Việc quy định NSNN tiếp tục hỗ trợ thêm một thời gian sau khi thoát nghèo để người dân có thể tích lũy và đủ điều kiện kinh tế tham gia BHYT thể hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội, thoát nghèo bền vững của Chính phủ.

Bổ sung, nâng mức hưởng khám chữa bệnh (KCB) BHYT: Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc: Nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí KCB BHYT; Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình: Nâng mức
hưởng từ 80% lên 95% chi phí KCB BHYT; Vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá nhưng đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (mã TG): có mức hưởng 95% chi phí KCB BHYT.

Quy định về thủ tục KCB BHYT: Cho phép xuất trình CCCD thay thế cho thẻ BHYT có ảnh; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ đã được định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID khi đi KCB; Quy định thời hạn của Giấy hẹn khám lại: Trường hợp quá thời gian hẹn khám lại, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày được hẹn khám lại, người bệnh liên hệ nhân viên y tế để đăng ký lịch khám phù hợp hoặc tự đến khám lại.   

Thay đổi cơ chế thanh toán chi phí KCB BHYT giữa cơ sở KCB và cơ quan BHXH:

Nghị định số 75 bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT, thực hiện thanh toán theo phương thức thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ 01/01/2019. Đồng thời, quy định, trên cơ sở dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH Việt Nam giao dự toán chi KCB  BHYT cho BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (trong phạm vi 90% số dự toán thu BHYT toàn quốc). Sau đó, cơ quan BHXH thực hiện thông báo số dự kiến chi KCB BHYT tới cơ sở KCB.

Các cơ sở KCB lập kế hoạch sử dụng kinh phí KCB BHYT trong năm theo số được thông báo. Việc giao số dự kiến chi này không áp dụng làm căn cứ tạm ứng, thanh quyết toán của cơ sở KCB trong trường hợp vượt số dự kiến chi. Đồng thời, theo quy định mới, các chi phí KCB BHYT trong phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT đã được cơ quan BHXH giám định sẽ thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. Cơ chế thanh toán theo thực tế các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế,… sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành. Các quy định này tạo điều kiện cho cơ sở KCB nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và bảo đảm quyền lợi của người bệnh BHYT, quản lý, sử dụng quỹ BHYT an toàn, đúng quy định.

Sửa đổi, bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách BHYT như: Đối với Bộ Y tế; BHXH Việt Nam và các cơ sở KCB BHYT. Trong đó, đối với cơ sở KCB BHYT, Nghị định 75 bổ sung quyền: “Được cung cấp thông tin kịp thời khi hệ thống thông tin giám định BHYT phát hiện có gia tăng chi phí KCB BHYT cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở KCB cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa để kịp thời rà soát, kiểm tra xác minh, thực hiện giải pháp điều chỉnh phù hợp”; Tăng cường trách nhiệm của cơ sở KCB trong việc tuân thủ các quy định về mua sắm, đầu thầu, để đảm bảo cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế có chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. Nghị định cũng quy định các cơ sở KCB phải rà soát, ban hành kịp thời các quy trình, hướng dẫn chuyên môn, các biện pháp phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT theo thẩm quyền; thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát xác minh các chi phí KCB BHYT tăng cao tại cơ sở theo kiến nghị, cảnh báo của cơ quan BHXH và điều chỉnh phù hợp. 

          Đối với địa bàn tỉnh Lạng Sơn, để triển khai Nghị định số 75 của Chính phủ, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, đồng thời, ngay từ trong tháng 10, BHXH tỉnh đã có văn bản số 1714/BHXH-QLTST, ngày 27/10/2023 gửi các Sở, Ngành như:  Sở Y tế, Sở Tài Chính, Sở Tư Pháp, Sở Lao động-Thương binh và xã hội về việc xin ý kiến thực hiện cấp thẻ BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ. Song song đó, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện phối hợp với các đơn vị liên quan, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Nghị định số 75 cũng như phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu những điểm mới khi tham gia BHYT, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích cho người dân khi khám, chữa bệnh BHYT.

Ông Hoàng Hữu Quang, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 23 xã và 01 thị trấn thuộc vùng ATK ở 02 huyện, gồm huyện Bắc Sơn và huyện Tràng Định. Qua rà soát, dự kiến Ngành BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ cấp mới 10.000 thẻ BHYT cho người dân ở các xã ATK. Ngoài ra, thực hiện chuyển mã, cấp lại thẻ cho trên 20.000 người dân ở xã ATK đang tham gia theo các đối tượng có quyền lợi thấp hơn, nay được hỗ trợ 100% theo Nghị định 75. Dự kiến đến hết năm 2023, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ước đạt 94,05% dân số. Hy vọng với sự nỗ lực của Ngành BHXH, các sở, ngành, địa phương, cùng sự chủ động tham gia của người dân, trong thời gian tới, địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ sớm đạt mục tiêu BHYT toàn dân”, ông Quang chia sẻ./.

ss

Công tác Khám chữa bệnh BHYT tại TTYT huyện Tràng Định

Hoàng Thùy