Skip to main content
Ban biên tập | 2 November 2023

        Chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2023. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao, hiện toàn ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã và đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

ss


Cán bộ BHXH tỉnh tư vấn chính sách BHYT và hướng dẫn học sinh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên I (thành phố Lạng Sơn) cài đặt ứng dụng BHXH số – VssID

          Bà Nông Thị Phương Thảo, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Xác định truyền thông, tư vấn là nhiệm vụ quan trọng trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hằng tháng, BHXH tỉnh đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu để từ đó chỉ đạo BHXH các huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm trên mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube). Cùng với đó, BHXH từ tỉnh đến các huyện tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể… tổ chức tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

          Lũy kế đến hết tháng 9/2023, toàn tỉnh đã tổ chức 101 hội nghị tuyên truyền với gần 5.000 lượt người tham dự, có gần 500 người tham gia trực tiếp BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại các hội nghị. Đồng thời, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tin, truyền thông tập trung tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT… trên Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chuyên mục “BHXH với cuộc sống” trên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của ngành BHXH, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Kết quả hết tháng 9/2023, các kênh thông tin này đã tuyên truyền được gần 600 tin, bài, phóng sự về công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh…

          Đáng chú ý, công tác tuyên truyền đã được các cán bộ BHXH linh hoạt cách thức tổ chức thực hiện, trong đó tập trung phân loại đối tượng để truyền thông trực tiếp, tư vấn nhóm nhỏ, truyền thông kết hợp tư vấn tại nhà… nhằm tiếp cận, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, các cán bộ tích cực hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, trả lời giải đáp ý kiến của người lao động, bạn đọc trên các trang fanpage của ngành. Tính đến hết tháng 9/2023, ngành BHXH đã tiếp nhận 519 lượt tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị, đề nghị tư vấn về thủ tục, hồ sơ, chế độ BHXH, BHYT; kết quả đã giải đáp, xử lý đạt 100%.

          Cùng với truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, ngành BHXH tập trung phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo và ngành y tế triển khai tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023 – 2024 trong nhà trường. Qua rà soát cho thấy, năm học 2023 – 2024, toàn tỉnh có 434 trường học thuộc diện tham gia BHYT theo nhóm HSSV với trên 80.000 HSSV tham gia BHYT bắt buộc. Hiện nay toàn ngành đã và đang tích cực phối hợp với các nhà trường để triển khai tuyên truyền BHYT HSSV.

          Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc BHXH huyện Cao Lộc cho biết: Thực hiện chỉ tiêu giao năm 2023, BHXH huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức được 15 hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn với gần 500 người tham dự. Đồng thời duy trì tư vấn chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại bộ phận “một cửa”. Trong tháng 9 và 10/2023, để tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên năm học mới, BHXH huyện đã phối hợp với các đơn vị trường học phát gần 2.000 ấn phẩm, tờ gấp tuyên truyền về BHYT HSSV đến các phụ huynh, học sinh nhằm vận động HSSV tham gia BHYT đạt 100%.

          Không chỉ có cán bộ ngành BHXH, hiện nay, BHXH tỉnh tiếp tục duy trì 7 tổ chức dịch vụ ủy quyền thu BHXH, BHYT với 357 điểm thu, 668 nhân viên thực hiện phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đây cũng chính là những cánh tay nối dài của ngành BHXH trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao trong năm 2023.

          Những nỗ lực truyền thông trong thời gian qua đã góp phần tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT. Tính đến hết tháng 9/2023, số người tham gia BHXH toàn tỉnh đạt 90,3%, số người tham gia BHYT đạt 92%. Tuy nhiên so với chỉ tiêu giao năm 2023 thì toàn tỉnh còn thiếu trên 56.000 người tham gia BHYT, trên 7.000 người tham gia BHXH.

          Bà Nông Thị Phương Thảo, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2023, BHXH tỉnh đã và đang tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố cùng vào cuộc, tạo sức lan toả và cộng đồng trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Trong 2 tháng cuối năm 2023, lãnh đạo, cán bộ toàn ngành và các tổ chức dịch vụ uỷ quyền thu tập trung đẩy mạnh truyền thông hơn nữa nhằm vận động, phát triển người tham gia mới, đồng thời thực hiện tốt việc duy trì và phát triển bền vững số người đã tham gia, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2023.

Nguồn:baolangson.vn