Skip to main content
Ban biên tập | 25 December 2023

        Với đặc thù huyện biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn, nhất là trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), vì vậy, BHXH huyện Tràng Định đã nỗ lực vượt khó, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

ss

Cán bộ BHXH huyện Tràng Định tư vấn, giải đáp chính sách BHYT hộ gia đình cho người dân trên địa bàn

          Năm 2023, BHXH huyện Tràng Định được giao chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN trên 107,2 tỷ đồng. Để thực hiện chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm, BHXH huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho chủ sử dụng lao động, người lao động và người dân bằng nhiều hình thức.

Trong công tác truyền thông, phát triển đối tượng tham gia, BHXH huyện triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền như: tuyên truyền thông qua các hội nghị tại cấp huyện, cấp xã, tuyên truyền trực tiếp tại các hộ dân, các khu dân cư theo nhóm nhỏ. Các nội dung tuyên truyền đi sâu theo chuyên đề và đối tượng tiếp nhận để người dân, người lao động hiểu và nắm bắt được các chính sách, quyền lợi cụ thể. Kết quả, từ đầu năm đến hết tháng 11/2023, BHXH huyện đã tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền được khoảng 50 hội nghị các cấp, thu hút gần 2 nghìn người trên địa bàn tham gia.

          Chị Lương Thị Nga, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định chia sẻ: Tôi kinh doanh buôn bán nhỏ, thu nhập cũng ổn định nên khi được cán bộ BHXH tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tháng 11/2023 tôi đã mua BHXH tự nguyện với mong muốn sau này có lương hưu.

          Cùng đó, BHXH huyện tập trung phổ biến các quy định về mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách địa phương cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2025 theo Nghị quyết 11 ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh, theo đó ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 20% cho các hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp tham gia BHYT. Ngoài ra, đơn vị cũng tập trung phổ biến Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12/2023, trong đó có quy định bổ sung đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng… Theo đó, 6 xã an toàn khu của huyện Tràng Định (gồm các xã: Chi Lăng, Tri Phương, Đề Thám, Hùng Sơn và Đội Cấn) có trên 9,2 nghìn người cần rà soát, chuyển đổi mã thẻ và gia hạn, cấp lại thẻ mới theo Nghị định 75.

          Không chỉ chú trọng phát triển đối tượng, BHXH huyện cũng tích cực triển khai việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người dân một cách thuận tiện, nhanh chóng, tạo được sự hài lòng cho các đối tượng thụ hưởng, qua đó củng cố niềm tin cho người tham gia về tính ưu việt, nhân văn của chính sách này. Đồng thời, để nâng cao công tác khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT, BHXH huyện đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, điều trị cho bệnh nhân có thẻ BHYT. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, nhằm giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Theo số liệu thống kê của BHXH huyện, từ đầu năm đến hết tháng 11/2023, toàn huyện có 3.192 người đăng ký cài đặt ứng dụng VssID, đạt tỷ lệ 118,27% kế hoạch giao; 53.244 người tham gia BHXH, BHYT đã được xác thực với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 99,2% kế hoạch giao.

          Với những giải pháp tuyên truyền, truyền thông đồng bộ, đến hết tháng 11/2023, tổng thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện được 90,15 tỷ đồng, đạt 84,1% kế hoạch; tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn là trên 56 nghìn người, đạt 95,8% kế hoạch được giao, thuộc tốp các huyện có kết quả đạt cao của tỉnh.

          Hiện chỉ còn gần 10 ngày nữa là kết thúc năm 2023, theo chỉ tiêu giao thì BHXH huyện Tràng Định còn phải phát triển 2.486 người tham gia các loại hình bảo hiểm và thu trên 17 tỷ đồng để đạt 100% chỉ tiêu giao. Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc BHXH huyện Tràng Định cho biết: Hiện nay, BHXH huyện đã và đang tiếp tục tham mưu UBND huyện đôn đốc UBND các xã, thị trấn tích cực thực hiện các chỉ tiêu được giao về BHXH, BHYT. Đặc biệt, tập trung đôn đốc 5 xã an toàn khu khẩn trương hoàn thành rà soát và lập danh sách cấp thẻ BHYT theo quy định.      Đồng thời, tích cực đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời; bám sát thu nguồn ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện, BHYT học sinh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Nguồn:baolangson.vn