Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

          Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, số hóa truyền hình và kể từ sau năm 2020, truyền hình phát sóng bằng tín hiệu tương tự (analog,…

          Từ ngày đầu xuất hiện, truyền hình tương tự mặt đất đã làm thay đổi cả thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển công nghệ số đang khiến kỹ thuật…

          DVB

          Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg Ngày 27/12/2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất…

Văn bản tuyên truyền về số hóa truyền hình

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hình thức Tải văn bản
17-03-2020
Công văn
13-02-2020
Công văn
27-12-2020
Thông báo
14-11-2019
Kế hoạch
27-09-2019
Quyết định
30-10-2019
Quyết định
29-10-2019
Kế hoạch
12-09-2019
Kế hoạch