Skip to main content

          Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, số hóa truyền hình và kể từ sau năm 2020, truyền hình phát sóng bằng tín hiệu tương tự (analog,…

          Từ ngày đầu xuất hiện, truyền hình tương tự mặt đất đã làm thay đổi cả thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển công nghệ số đang khiến kỹ thuật…

          DVB

          Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg Ngày 27/12/2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất…

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (Cục Tần số vô tuyến điện) đã tiến hành đo đạc, khảo sát thực tế khả năng thu, xem truyền hình tương tự đối với 18 xã thuộc 06 huyện: Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Chi Lăng, Hữu Lũng, Đình Lập. Đây là…