Skip to main content

Giáo dục thiếu nhi ý thức tiết kiệm,…

Trẻ em (TE) là chủ nhân tương lai của đất nước, chính vì…

            Ngày 24/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 507/UBND-KGVX về việc…

Ngày 16/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi…

         Ngày 27/5, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em theo hình thức trực…

        Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho trẻ em tình thương yêu và sự quan…

        Giám sát tối cao về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, ngày 27/5,…

 

 

 

Năm 2020: “Năm vì trẻ…

          Ngày 23/6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) tổ chức phiên thảo luận thường niên qua hình thức trực tuyến về chủ đề "Trẻ em và xung…