Skip to main content
Ban biên tập | 16 November 2023

Dự án phát triển hệ thống y tế bền vững (Dự án LHSS) là một sáng kiến toàn cầu của USAID nhằm tăng cường năng lực và chất lượng của hệ thống y tế tại các quốc gia nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

cc

PGS.TS. Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) chụp ảnh lưu niệm với bà Maria Francisco, Giám đốc toàn cầu dự án phát triển hệ thống y tế bền vững. Ảnh: Thùy Chi

          Bà Maria Francisco, Giám đốc toàn cầu dự án phát triển hệ thống y tế bền vững do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã có chuyến thăm và làm việc tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế. Tham gia tiếp bà Giám đốc có PGS.TS. Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cùng đại diện các phòng thuộc Cục.

Dự án LHSS hỗ trợ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình chuyển giao từ nền y tế phụ thuộc vào nguồn tài trợ quốc tế sang hệ thống y tế sử dụng nguồn lực bền vững trong nước, giúp các quốc gia đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tại Việt Nam, dự án được triển khai trong giai đoạn 2020-2024. Trong giai đoạn này, Chính phủ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi chương trình phòng chống HIV và Lao từ nguồn viện trợ quốc tế sang nguồn tài chính trong nước, trong đó quỹ bảo hiểm y tế có vai trò là cơ chế tài chính chủ chốt.

Quá trình chuyển đổi này bao gồm chuyển đổi cơ chế quản lý tài chính; tái xây dựng chuỗi cung ứng và mua sắm hàng hóa; sửa đổi, cập nhật các văn bản pháp luật và nhiều công việc liên quan khác. Do đó, USAID góp phần hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi này thông qua Dự án LHSS.

Mục tiêu cụ thể của dự án là: Tăng cường hệ thống quản lý tài chính công trong y tế và nâng cao tính hiệu quả của bảo hiểm y tế; tăng cường và nâng cao hiệu quả của các nguồn lực tài chính trong nước cho các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV; nâng cao năng lực của hệ thống quản lý chuỗi cung ứng y tế tại Việt Nam; chuyển giao các dịch vụ điều trị bệnh Lao sang quỹ bảo hiểm y tế.

Nhờ những nỗ lực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, Chính phủ Việt Nam đã ổn định việc kiện toàn các cơ sở điều trị và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh HIV và lao qua bảo hiểm y tế.

Tháng 7 năm 2022, những bệnh nhân lao đầu tiên của Việt Nam được nhận thuốc chống Lao từ nguồn bảo hiểm y tế. Đến năm 2023, Chính phủ đã mua 90% nhu cầu thuốc ARV để điều trị bệnh nhân HIV tại Việt Nam bằng nguồn lực trong nước thay vì nguồn hỗ trợ quốc tế và cung cấp cho bệnh nhân thông qua dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Các giải pháp điều trị tối ưu được triển khai qua bảo hiểm y tế giúp tăng khả năng chi trả và tiếp cận với dịch vụ y tế cần thiết cho người bệnh.

Trao đổi tại cuộc gặp mặt, bà Maria Francisco cho biết, bảo đảm tính bền vững là nguyên tắc cốt lõi trong các hoạt động của Dự án. Dự án LHSS hợp tác với Chính phủ Việt Nam nhằm giảm bớt rào cản về tài chính trong công tác chăm sóc sức khỏe và bảo đảm người dân được tiếp cận công bằng với các dịch vụ y tế thiết yếu. Đồng thời, dự án cũng cung cấp các hỗ trợ cần thiết giúp chính phủ Việt Nam duy trì và tiếp tục đạt được những kết quả mới sau khi dự án kết thúc.

Dự án LHSS Việt Nam cũng sẽ triển khai các hoạt động nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho các cơ quan và đối tác liên quan trong nước trong quá trình thiết kế, thực hiện và quản lý các hoạt động về tăng cường hệ thống y tế.

PGS.TS. Phan Thị Thu Hương bày tỏ cảm ơn LHSS đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong suốt những năm qua, đặt biệt trong lĩnh vực vận động chính sách. Cục trưởng Phan Thị Thu Hương thể hiện mong muốn, trong thời gian tới LHSS tiếp tục đồng hành cùng Cục trong hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế; cập nhật các tài liệu đào tạo cho hệ thống y bác sĩ tại các trường Đại học Y; mở rộng các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, chuyển giao công nghệ kỹ thuật…

Nguồn: tiengchuong.chinhphu.vn