Skip to main content
Ban biên tập | 21 September 2023

Ngày 19/9/2023, Phòng Tư pháp huyện Tràng Định tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 cho gần 80 đại biểu là trưởng các ban của thôn và nhân dân trên địa bàn xã Bắc Lãng.

cc

Toàn cảnh hội nghị

          Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên của huyện truyền đạt các nội dung như: Luật trợ giúp pháp lý; Luật về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ và pháo năm 2023. Thông qua hội nghị các đại biểu tham dự đã kịp thời nắm bắt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn; đặc biệt là các quy định của pháp luật có liên quan đến đời sống, quyền, nghĩa vụ của người dân; trách nhiệm của các cấp, các ngành và trách nhiệm công dân đối với công tác dân tộc và các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Đồng thời góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc về chấp hành pháp luật trong vùng dân tộc thiểu số, sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh./.

Nguồn: trangdinh.langson.gov.vn