Skip to main content
Ban biên tập | 17 August 2023

Công an xã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT) và quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng, và nhiều ngành, nghề kinh doanh khác khi hoạt động phải đảm đủ điều kiện về ANTT khác.

cc

Công an cấp xã được quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT bắt đầu từ ngày 15/8

Theo quy định hiện hành (Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP), việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và quản lý các cơ sở kinh doanh thuộc về công an cấp huyện, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các tỉnh, thành phố, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an.

Tuy nhiên tại Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện về ANTT với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Chính phủ đã bổ sung trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và quản lý các cơ sở kinh doanh cho công an cấp xã.

Theo đó, công an cấp xã chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và quản lý các cơ sở kinh doanh, bao gồm: Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng và cơ sở kinh doanh khí là hộ kinh doanh.

Nghị định 56/2023 cũng nêu rõ một số ngành, nghề kinh doanh khi hoạt động phải đảm đủ điều kiện về ANTT. 

Đó là, sản xuất con dấu, gồm: Sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình biểu tượng theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu; kinh doanh công cụ hỗ trợ, gồm sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho công cụ hỗ trợ và phụ kiện của công cụ hỗ trợ; sửa chữa công cụ hỗ trợ.

Kinh doanh các loại pháo, gồm: Sản xuất, gia công, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán các loại pháo hoa, các loại pháo khác và thuốc pháo theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm: Kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở cầm đồ để cầm cố;

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ, gồm: Các hoạt động dịch vụ đòi nợ tiền, tài sản hợp pháp cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân theo hợp đồng ủy quyền.

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ: Dịch vụ bảo vệ con người, tài sản, mục tiêu và các hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, gồm: Sử dụng kỹ thuật y học để phẫu thuật (giải phẫu) làm thay đổi hình dáng, đặc điểm nhận dạng con người.

Kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng…

Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung quy định, giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT được cấp cho cơ sở kinh doanh dưới dạng văn bản giấy, hoặc văn bản điện tử và có giá trị pháp lý tương đương.

Nếu cơ sở kinh doanh có yêu cầu thì cấp đồng thời bản giấy và bản điện tử khi Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an được hoàn thiện đưa vào hoạt động.

Nguồn: baochinhphu.vn