Skip to main content
Ban biên tập | 17 August 2023

        Ngày 16/8, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện dự toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (KCB BHYT) theo quyết định số 877/QĐ-TTg, ngày 20/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi KCB BHYT năm 2023.

ss

Các đại biểu dự hội nghị

          Dự hội nghị có ban lãnh đạo BHXH tỉnh; Sở Y tế; lãnh đạo, phòng nghiệp vụ của các cơ sở KCB; lãnh đạo BHXH các huyện và cán bộ viên chức làm công tác giám định ngành BHXH Lạng Sơn.

          Theo Quyết định số 877/QĐ-TTg, tỉnh Lạng Sơn được giao 569,99 tỷ đồng chi KCB BHYT. Để thực hiện Quyết định số 877, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2023 và giao nhiệm vụ cụ thể cho BHXH tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố nhằm đảm bảo thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2023 hiệu quả.
Theo báo cáo đánh giá tình hình chi KCB BHYT trong 7 tháng đầu năm 2023, số lượt KCB BHYT là 591.925, tăng 24,8%; số chi KCB BHYT trên 340 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2022.

          Để đảm bảo dự toán chi KCB BHYT giao năm 2023, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận một số các vấn đề xung quanh tình hình thực hiện công tác KCB BHYT trên địa bàn tỉnh như: nguyên nhân gia tăng số lượt, số chi KCB BHYT trên địa bàn; việc gửi dữ liệu chưa đúng thời gian và cấu trúc dữ liệu theo quy định của các cơ sở KCB; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác KCB BHYT; việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong công tác KCB của các cơ sở KCB, việc giảm tỷ lệ KCB BHYT tại các phòng khám ngoài công lập gặp nhiều khó khăn;…

          Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo hai ngành đã tiếp thu các ý kiến, giải đáp, hướng dẫn các ý kiến trong thẩm quyền.

Nguồn:baolangson.vn