Skip to main content
Ban biên tập | 9 August 2023

           Từ đầu năm 2022 đến hết tháng 6/2023, cả nước có 94 người bệnh được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB BHYT từ trên 1 tỷ đồng/bệnh nhân trở lên, trong đó đáng chú ý có 5 bệnh nhân nhỏ tuổi.

          Theo thống kê của BHXH Việt Nam, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, quỹ BHYT đã chi hơn 57.000 tỷ đồng cho gần 83 triệu lượt KCB, tăng gần 10.800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Trước đó, trong năm 2022, quỹ BHYT cũng chi trả hơn 106 nghìn tỷ đồng cho khoảng 150 triệu lượt KCB.

ss

Điều trị cho một bệnh nhi tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương

          Tạp chí BHXH thống kê 5 trường hợp đều là bệnh nhi, được quỹ BHYT chi trả chi phí lớn gồm:

          Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao nhất với tổng số tiền 4,69 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là 2,94 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 là 1,75 tỷ đồng. Bệnh nhân này có mã thẻ TE1262621xxx, sinh năm 2018, địa chỉ tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, chẩn đoán bệnh chính là "Rối loạn khác của chuyển hóa Carbohydrat".

          Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao thứ 2 là 3,88 tỷ đồng (trong đó năm 2022 trên 2,12 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 gần 1,76 tỷ đồng). Bệnh nhân này có mã thẻ TE1242422xxx, cũng sinh năm 2018, địa chỉ tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, chẩn đoán bệnh chính là "Bệnh tích luỹ Glycogen, viêm phế quản cấp".

          Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao thứ 3 là 3,68 tỷ đồng (trong đó năm 2022 là 2,05 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 là 1,63 tỷ đồng). Bệnh nhân này có mã thẻ TE1303622xxx, sinh năm 2019, địa chỉ tại phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, chẩn đoán bệnh chính là "Rối loạn chuyển hóa xác định khác, viêm phế quản phổi".

          Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao thứ 4 là 3,54 tỷ đồng (trong đó năm 2022 là 2,59 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 là 0,95 tỷ đồng). Bệnh nhân này có mã thẻ TE1424217xxx, sinh năm 2017, địa chỉ tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, chẩn đoán bệnh chính là "Rối loạn chuyển hóa Tyrosine, rối loạn nhịp tim".

          Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao thứ 5 là 3,51 tỷ đồng (trong đó năm 2022 là 1,88 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 là 1,63 tỷ đồng). Bệnh nhân này có mã thẻ TE1171721xxx, sinh năm 2018, địa chỉ tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, chẩn đoán bệnh chính là "Rối loạn chuyển hóa Carbohydrat".

Nguồn:tapchibaohiemxahoi.gov.vn