Skip to main content
Ban biên tập | 18 May 2023

Chiều 17/5/2023, Công an thành phố Lạng Sơn phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 2013-2023.

cc

Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp

Dự hội nghị có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo thành uỷ, UBND, HĐND; lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn.

Giai đoạn 2013-2023, Công an thành phố Lạng Sơn đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Kết quả, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được 1.766 cuộc với 175.726 lượt người tham gia; tuyên truyền về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được 59 buổi với trên 5.000 lượt người nghe; phát trên 13.000 cuốn tài liệu, trên 35.000 tờ rơi…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Nhân dân trên địa bàn đã cung cấp được cho lực lượng công an hơn 500 thông tin hữu ích liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự; trên địa bàn thành phố có 30 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đang phát huy hiệu quả; hằng năm có 87/87 khối, thôn và trên 19.000 hộ gia đình, 3.475 giáo viên và học sinh, 4.637 hộ kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống pháo, phòng chống cháy, nổ; 8/8 phường, xã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; đã chuyển hoá thành công 3 địa bàn (phường Vĩnh Trại, phường Hoàng Văn Thụ và phường Chi Lăng)… qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại biểu các xã, phường đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt phong trào trong thời gian tới như: tiếp tục duy trì có hiệu quả các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện phong trào; kịp thời phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu chống phá của các thế lực thù địch…

cc

Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp

Nhân dịp này, có 16 tập thể, 17 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 2013-2023.

Nguồn: baolangson.vn