Skip to main content
Ban biên tập | 2 February 2023

Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK,VLN,CCHT) năm 2023 (Kế hoạch số 10/KH-BCĐ, ngày 12/01/2023).

Theo Kế hoạch, Công an tỉnh là đơn vị chủ trì, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng vận chuyển, tàng trữ, sản xuất, sử dụng trái phép các loại pháo, VK,CCHT và các vi phạm pháp luật khác dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm an toàn cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân những quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK,VLN,CCHT và pháo…

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, tích cực phòng ngừa và xử lý các trường hợp mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép pháo, tiếp tục vận động Nhân dân giao nộp VK,VLN,CCHT, tổ chức ký cam kết tới từng thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, hộ kinh doanh… không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép. Phối hợp và các lực lượng chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động bắn pháo hoa tại địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thiết thực, gắn trách nhiệm cụ thể trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

Nguồn: vanphong.langson.gov.vn