Skip to main content
Ban biên tập | 20 April 2023

          Trong những năm qua, công tác chuyển đổi số của toàn ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) nói chung, ngành BHXH tỉnh nói riêng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, việc tuyên truyền người dân sử dụng căn cước công dân (CCCD) khi làm thủ tục khám, chữa bệnh (KCB) là một trong những nội dung được BHXH tỉnh quan tâm thực hiện. Để nắm bắt tình hình triển khai việc sử dụng CCCD khi thực hiện thủ tục KCB, phóng viên Báo Lạng Sơn đã có cuộc phỏng vấn ông Nông Văn Hoan, Phó Giám đốc BHXH tỉnh.

PV: Thưa ông, xin ông cho biết hiện toàn tỉnh Lạng Sơn đã cập nhật được bao nhiêu CCCD vào dữ liệu quốc gia về BHXH?

          Ông Nông Văn Hoan: Tính đến ngày 13/4/2023, toàn tỉnh đã cập nhật, xác thực CCCD được 605.584/674.585 thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 90%. Với kết quả này, Lạng Sơn nằm trong tốp 10 đơn vị có tỷ lệ cập nhật, xác thực CCCD cao trong cả nước.

ss

Người dân sử dụng CCCD khi đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

          PV: Vậy hiện nay, toàn tỉnh đã có bao nhiêu cơ sở KCB thực hiện thủ tục tiếp nhận người có thẻ BHYT bằng CCCD ?

          Ông Nông Văn Hoan: Theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 13/4/2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 213/213 cơ sở KCB đã thực hiện tiếp nhận thẻ CCCD gắn chíp của người dân khi làm thủ tục KCB thay cho thẻ BHYT giấy và đã có 312.529 người sử dụng CCCD khi làm thủ tục KCB, bằng 51,8% trên tổng số người trên địa bàn đã được cập nhật CCCD trong cơ sở dữ liệu ngành BHXH.

PV: Để đạt được những kết quả này, BHXH tỉnh đã có những cách làm cụ thể như thế nào, thưa ông?

          Ông Nông Văn Hoan: Để có kết quả này, thời gian qua, BHXH tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh trong thực hiện đồng bộ các dữ liệu quốc gia về dân cư với dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Cùng với đó, ngành phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các huyện, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận CCCD khi giải quyết thủ tục KCB của người dân. Đồng thời, ngành đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền lồng ghép về chủ trương cập nhật CCCD gắn chíp đồng bộ với cơ sở dữ liệu KCB, tuyên truyền đến người sử dụng thẻ BHYT và Nhân dân trên địa bàn tỉnh sử dụng CCCD khi đi KCB. Theo số liệu thống kê của ngành, từ năm 2022 đến hết tháng 3/2023, toàn tỉnh đã tổ chức trên 150 cuộc tuyên truyền về nội dung này.

          PV: Xin ông cho biết từ nay đến hết năm 2023, BHXH tỉnh có kế hoạch tổ chức thực hiện việc cập nhật CCCD và thực hiện việc xuất trình thủ tục KCB bằng CCCD như thế nào?

          Ông Nông Văn Hoan: Trong thời gian tới, việc sử dụng CCCD gắn chíp để làm thủ tục KCB sẽ phổ cập hoàn toàn, giúp minh bạch thông tin, giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian tiếp đón, tạo thuận tiện cho người dân. Vì vậy, từ nay đến hết năm 2023, BHXH tỉnh tiếp tục truyền thông rộng rãi đến người dân về việc làm thủ tục KCB BHYT không cần sử dụng thẻ BHYT giấy mà sử dụng CCCD gắn chíp hoặc sử dụng ứng dụng VssID. Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Công an tỉnh trong thực hiện đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành việc làm sạch dữ liệu, cập nhật thông tin số CCCD, định danh cá nhân vào Cơ sở dữ liệu BHXH, nâng cao tỷ lệ thực hiện thủ tục KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp hoặc các ứng dụng VneID; VssID; tiến hành rà soát, xác minh, làm sạch thông tin và chuyển danh sách người tham gia BHXH, BHYT, BHTN chưa được xác thực đúng thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư đến Công an tỉnh theo danh sách được BHXH Việt Nam thống kê.

          Cùng với sự ra đời của ứng dụng VssID, việc sử dụng CCCD khi thực hiện thủ tục KCB là một bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH cũng như ngành y tế, góp phần khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Lạng Sơn. Cùng với đó, việc giảm thiểu các thủ tục giấy tờ sẽ giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng hơn, đồng thời, tránh tình trạng sử dụng thẻ BHYT của người khác, thất thoát, mất thẻ BHYT của người bệnh. Bên cạnh đó, việc sử dụng CCCD gắn chíp trong thực hiện thủ tục KCB BHYT cũng đem đến nhiều lợi ích đối với cả cơ quan quản lý, các cơ sở y tế, nhất là ngành BHXH tiết kiệm được chi phí cấp phát, quản lý thẻ BHYT và chống lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT.

PV: Xin cảm ơn ông!

Nguồn: baolangson.vn