Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 9 August 2021

Ngày 28/7/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lộc Bình phối hợp với Công an huyện, Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Chi Ma tổ chức tuyên truyền phòng chống mua bán người, Luật Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình tại địa bàn xã Mẫu Sơn.

Tại buổi tuyên truyền đã có trên 50 người là trưởng thôn, chi hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã được cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm mua bán người và cấu thành tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em; khái quát tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới, ở Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn; nguyên nhân dẫn đến tội phạm mua bán người; thủ đoạn, động cơ, mục đích, tác hại của tội phạm mua bán người; việc cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm buôn bán người và việc tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về; kỹ năng tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân bị mua bán; phổ biến các chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; bạo lực trên cơ sở giới; thực trạng về bạo lực gia đình hiện nay; các hình thức bạo lực gia đình; nguyên nhân của tình trạng bạo lực gia đình; ảnh hưởng của bạo lực gia đình đối với đời sống con người; các giải pháp phòng chống bạo lực gia đình; kỹ năng ứng xử, xây dựng gia đình văn hóa; quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình...

IMG_1465_0.JPG

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Chi Ma tuyên truyền cho người dân xã Mẫu Sơn

Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân về tình hình tội phạm, kỹ năng nhận diện để phòng, chống tội phạm và nắm được các kỹ năng phòng ngừa và nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn, hòa giải; trang bị thêm kiến thức để bảo vệ bản thân, con em mình trước các hành vi bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn./.

Nguồn: locbinh.langson.gov.vn