Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 27 July 2021

      Ngày 26/7/2021 BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2222/BHXH-TST về việc hướng dẫn người dân tham gia, đóng BHYT hộ gia đình trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 gửi BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị lý hợp đồng đại lý thu. Theo đó, để đảm bảo cho người dân tham gia và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh BHYT theo quy định trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị đảm bảo bố trí người thường trực tại các điểm thu để hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn và nhận hồ sơ, tiền đóng của người dân tham gia BHYT theo quy định.

Ảnh minh họa

Đối với các Đại lý thu thuộc khu vực phải cách lý, phong tỏa đã thu tiền đóng BHYT của người dân nhưng không thể nộp tiền đóng cho cơ quan BHXH thì gửi thông tin cam kết đã thu tiền đóng cho cán bộ thu để được gia hạn thẻ BHYT kịp thời. Sau khi hết hạn cách ly, phong tỏa phải nộp ngay số tiền đã thu cho cơ quan BHXH theo quy định.

 

Khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia được lựa chọn đóng định kỳ 03 tháng, 06 tháng và 12 tháng tại cơ quan BHXH; các điểm thu của đại lý thu BHXH, BHYT ký hợp đồng với cơ quan BHXH hoặc có thể gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình theo hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng banking của Ngân hàng BIDV.

 

Phạm Hoa