Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 10 July 2021

         Ngày 09/7/2021 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trung ương.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Hiện nay, dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của nền kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Ngày 7/7/2021 Chính phủ ban hành Quyết định số  23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó, giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc.

Tại Hội nghị, sau khi đại diện các Ban của BHXH Việt Nam đã quán triệt và hướng dẫn một số nội dung về việc triên khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đã đề nghị BHXH tỉnh, thành phố nghiêm túc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và người sử dụng lao động. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí địa phương thông tin kịp thời để các tổ chức, doanh nghiệp biết về chủ trương của Chính phủ./.

Phạm Hoa