Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 26 July 2021

          Từ đầu năm 2020 đến nay dịch Covid-19 đã gây ra nhiều ảnh hưởng nặng nề đến đời sống Nhân dân. Nền kinh tế chịu nhiều thiệt hại trong tất cả các mặt, từ nông lâm ngư nghiệp đến kinh doanh, dịch vụ, vận tải… Để tháo gỡ, hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến càng ngày càng phức tạp, ngày 01/7/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có 3 chính sách liên quan trực tiếp đến ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam gồm: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho các doanh nghiệp từ 0,5% xuống còn 0%, từ 01/7/2021 đến 30/6/2022; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, thời gian không quá 12 tháng; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, Ngành cũng thực hiện xác nhận trong 06 chính sách hỗ trợ thiết thực khác liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động. Chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn gửi các đơn vị trực thuộc để thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn về quy trình thực hiện, đồng thời tổ chức họp trực tuyến toàn quốc để chỉ đạo thực hiện, nhằm đảm bảo đơn giản hóa tối đa các thủ tục với phương châm thông thoáng nhất để người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận chính sách dễ dàng nhưng vẫn đảm bảo đúng luật. Theo đó, các đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH qua giao dịch điện tử, Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH. BHXH các tỉnh, thành phố sẽ  thực hiện các quy trình: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; xác nhận Danh sách người lao động tham gia đào tạo; chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Danh sách người lao động ngừng việc; Danh sách lao động; giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người dân giao dịch tại quầy BHXH tỉnh tại Trung tâm dịch vụ hành chính công

 

 

Tại tỉnh Lạng Sơn, ngay sau khi Nghị quyết và Quyết định được Chính phủ ban hành, ngay trong tháng 7/2021 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm kịp thời hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, góp phần ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Để việc hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cơ quan chủ trì thực hiện phải niêm yết công khai kết quả thực hiện chính sách sau khi Quyết định được ban hành. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh kiểm tra việc thực hiện chính sách trên địa bàn. Là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, BHXH tỉnh được giao nhiệm vụ giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; xác nhân danh sách người lao động tham gia đào tạo, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, ngừng việc… Ngay khi có chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, bà Nông Thị Phương Thảo - Giám đốc BHXH tỉnh đã giao nhiệm vụ cho phòng Quản lý thu chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan nghiên cứu kỹ quy trình, hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị sử dụng lao động và phối hợp giải quyết hồ sơ đầy đủ, kịp thời. Đồng thời,  thường xuyên cập nhật, báo cáo hồ sơ phát sinh cho lãnh đạo để nắm bắt tình hình trên địa bàn tỉnh.

Để thống nhất trong thực hiện, BHXH tỉnh cũng ban hành văn bản chỉ đạo gửi các đơn vị trực thuộc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Đồng thời tăng cường công tác thông tin truyền thông về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp qua các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết về chính sách, điều kiện và thủ tục để được hỗ trợ.

Với tinh thần chung tay cùng các cấp, các ngành phòng chống dịch Covid-19, với vai trò cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, BHTN trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh Lạng Sơn luôn nỗ lực thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19./.

Phạm Hoa