Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 26 July 2021

         Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 từ năm 2020 đến nay, đặc biệt là từ tháng 4/2021 đợt bùng phát dịch lần thứ tư có diễn biến vô cùng phức tạp, nhiều huyện có người dương tính với Virus Sars-cov-2, trong đó huyện Hữu Lũng với trên 100 ca và phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Năm 2021... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh, nhiều lao động phải nghỉ chờ việc, kinh tế của người dân gặp khó khăn. Có thể nói, năm 2021 là một năm nhiều thách thức nhất đối với ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) nói chung và BHXH tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Để đảm bảo phải thực hiện mục tiêu kép "vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch", thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao BHXH tỉnh Lạng Sơn đã chủ động chủ động đề ra các giải pháp để khắc phục khó khăn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ như: Tham mưu và phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể trong chỉ đạo, thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)... Cùng với sự nỗ lực của tập thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, trong 6 tháng đầu năm BHXH tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Lạng Sơn.

Viên chức BHXH tỉnh Lạng Sơn trao đổi về nghiệp vụ chuyên môn

Tính đến hết tháng 6/2021 trên địa bàn tỉnh có trên 735.600 người tham gia BHYT với tỷ lệ bao phủ BHYT là 93,3%; trên 65.300 người tham gia BHXH, bằng 13,1% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 2,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 1,6% mục tiêu Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra đến năm 2021. Tổng thu toàn tỉnh hơn 801 tỷ đồng, đạt 45,7% kế hoạch, tổng số nợ bằng 3,4% dự toán thu, thấp hơn 0,14% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ quý II/2021 do BHXH Việt Nam giao. Tổng chi BHXH, BHYT hơn 1.181 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, chi BHXH chiếm 77,8%, chi BHYT chiếm 22,2%. Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ chính sách, kịp thời gian theo quy định với gần 9.680 hồ sơ hưởng BHXH và thẩm định cho 460.780 lượt người khám chữa bệnh BHYT.

Trong công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia, bên cạnh các hình thức truyền thông đã thực hiện, BHXH tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông như: tiếp tục kiện toàn, mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT thông qua việc ký hợp đồng đại lý thu với Trung tâm y tế các huyện, UBND xã, thị trấn; thực hiện linh hoạt các giải pháp để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường tuyên truyền BHYT đến các xã không còn thuộc vùng II và vùng III theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ bằng nhiều giải pháp, đặc biệt là hình thức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh đến các thôn, bản. Quyết định 861 có hiệu lực đồng nghĩa với việc người dân các xã ra khỏi khu vực II và khu vực III sẽ không được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT kể từ ngày 04/6/2021, BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh gia hạn thẻ BHYT cho người dân đến hết 30/6.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia, Ngành BHXH luôn nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ với việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Đầu năm 2021, toàn Ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, ứng dụng được đưa vào sử dụng nhằm mục đích công khai, minh bạch thông tin và phục vụ tốt hơn người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Với những thuận lợi mà ứng dụng mang lại, ứng dụng đã thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, toàn tỉnh đã có gần 49.100 người đăng ký tài khoản (đạt 63% kế hoạch) và trên 40.300 người thường xuyên sử dụng ứng dụng VssID trên các thiết bị di động (đạt 52% kế hoạch được giao).

Dự kiến tình hình dịch Covid-19 6 trong 6 tháng cuối năm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với đó là bài toán hóc búa, làm thế nào để tuyên truyền, vận động người dân thuộc các xã vừa ra khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được hưởng chính sách BHYT, Bà Nông Thị Phương Thảo – Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Sau 11 năm triển khai thực hiện Luật BHYT công tác tổ chức thực hiện chính sách BHYT đã có những kết quả nổi bật được ghi nhận. Tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt trên 93% dân số, đối tượng tham gia BHYT tăng qua các năm. Tuy nhiên, đối tượng tham gia BHYT duy trì chưa bền vững, khi có sự thay đổi về cơ chế chính sách sẽ tăng, giảm tỷ lệ bao phủ. Đặc biệt, việc mở rộng độ bao phủ BHYT trong thời gian tới  sẽ gặp nhiều khó khăn. Khi thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ sẽ có trên 150 ngàn người dân không tiếp tục được ngân sách Nhà nước hỗ trợ BHYT, vì vậy cần phải tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình”.

Với những khó khăn thách thức trước mắt, ngay từ đầu tháng 7/2021 BHXH tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN để chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho UBND các cấp, các sở, ban, ngành có liên quan, cơ quan thông tấn báo chí phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, BHXH tỉnh cũng thành lập đoàn công tác trực tiếp đến các huyện để làm việc với UBND và nắm tình hình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn cũng như những giải pháp thực hiện của BHXH các huyện.... Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao từ nay đến hết năm 2021 là cả một thách thức lớn đối với BHXH tỉnh Lạng Sơn, do đó BHXH tỉnh Lạng Sơn đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh chỉ đạo công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh sẽ được thực hiện kịp thời. Việc phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ, hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng cần được tập trung thực hiện với ý chí quyết tâm cao của toàn Ngành. Công tác truyền thông sẽ được thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế từng thời điểm, tập trung tuyên truyền, vận động người dân sinh sống tại các thôn, xã không còn được Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT tham gia BHYT hộ gia đình. Cùng với đó, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục củng cố, đào tạo và nâng cao chất lượng chất lượng hệ thống đại lý thu; thực hiện cấp thẻ BHYT theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Chính phủ; giải quyết chế độ BXHH đầy đủ, đúng chế độ, thời gian theo quy định; tăng cường thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng; giám sát tình hình chi khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính với mục đích vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, BHXH tỉnh sẽ tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm để nâng cao tinh thần thi đua yêu nước của các tập thể, cá nhân trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Đào Trọng Hiếu - Phạm Hoa