Skip to main content
Ban biên tập | 23 June 2021

       Sáng ngày 22/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trên cả nước.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự tại điểm cầu Lạng Sơn có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc sở; đại diện Công an tỉnh.

Tại hội nghị, Bộ GD&ĐT đã triển khai kế hoạch gồm 9 nhiệm vụ  liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm 2021.

Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên, cán bộ đoàn, đội của nhà trường trên toàn quốc; xã hội hóa các chương trình tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội trong trường học; triển khai bộ tài liệu Kỹ năng phòng chống ma túy và tổ chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh, học sinh; nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu Kỹ năng phòng chống ma túy dành cho học sinh; xây dựng và triển khai Dự án “Cùng chung tay bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy” theo hình thức xã hội hóa…

Bộ yêu cầu ngành giáo dục các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, đúng tiến độ, chất lượng.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận một số vấn đề về: thách thức và nguy hại của các loại ma túy đối với học sinh – giải pháp triển khai; giải pháp phòng chống ma túy, mại dâm và phòng chống HIV/AIDS trong trường học năm 2021 tại các trường học; bàn về vai trò của gia đình đối với việc quản lý, giáo dục học sinh, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống ma túy…

Thông qua hội nghị nhằm góp phần triển khai hiệu quả các nội dung công việc được giao tại Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và kỹ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

Nguồn: baolangson.vn