Skip to main content
Ban biên tập | 22 June 2021

 

Nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các đối tượng phạm tội về ma túy, bóc gỡ các đường dây ma túy lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Triệt xóa các điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động phạm tội; tiếp tục làm tốt công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch quản lý, phòng ngừa chung. Ngày 1/6/2021, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo138 tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-BCĐ về việc tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2021.

Theo đó, các cấp các ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021; về hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; đa dạng hóa các nội dung và hình thức tuyên truyền để phù hợp với từng loại địa bàn, từng nhóm đối. Chú trọng công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà -Hãy tránh xa ma túy”gắn với thực hiện tốt các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy để chủ động nắm tình hình về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các tuyến, địa bàn trọng điểm để xây dựng các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; tích cực thu thập thông tin, tài liệu để đấu tranh, bóc gỡ tận gốc các đường dây ma túy lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; tăng cường đấu tranh, triệt xóa các điểm mua bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không để hình thành các điểm ma túy phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân...

Tăng cường quản lý, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng quảng cáo, lôi kéo sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy trên mạng xã hội; truy tố và xét xử các vụ án ma túy điểm để tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa chung.4.Thường xuyên rà soát, cập nhật chính xác, kịp thời số liệu người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh để đánh giá đúng thực trạng người nghiện; từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện có hiệu quả; thống kê lập hồ sơ đầy đủ người nghiện ma túy dạng Heroine, đồng thời có biện pháp quản lý người nghiện ma túy tổng hợp, đặc biệt là matúy tổng hợp dạng đá để phòng ngừa vi phạm; tích cực thực hiệnchương trình điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone

Ban Chỉ đạo 138 giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực lĩnh vực phòng, chống ma túy căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức và tích cực tham gia phòng chống ma tuý và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện ma tuý tái hoà nhập cộng đồng. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý”và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý”-26/6/2021 cho phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Nguyễn Như Trang

Trung tâm CNTT và Truyền thông