Skip to main content
Ban biên tập | 8 December 2020

      Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung triển khai Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Trien khai quyet liet nhiem vu phong, chong HIV/AIDS, ma tuy, mai dam hinh anh 1
Các học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai) trong giờ thực hành học nghề xây dựng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm những tháng cuối năm.

Những tháng đầu năm 2020, cùng với những diễn biến nguy hiểm, khó lường của dịch COVID-19, tình hình HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, được sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành và các địa phương, công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã đạt được những kết quả quan trọng.

Các lực lượng chức năng đã phối hợp, khám phá, bóc gỡ nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn, từng bước làm chuyển biến tình hình ở một số “điểm nóng” về ma túy; công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai tiếp tục được quan tâm chỉ đạo…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm còn một số tồn tại, hạn chế: chưa ngăn chặn thực sự hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới; công tác phối hợp trong phòng, chống tội phạm về ma túy giữa các lực lượng chức năng còn chưa thống nhất, đồng bộ.

Một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên còn chưa nhận thức đúng về tác hại của ma túy tổng hợp; mức độ giảm của dịch HIV/AIDS chưa nhiều, không ổn định và các yếu tố nguy cơ lây nhiễm diễn biến phức tạp; nhân lực cho công tác này còn thiếu hụt, biến động…

Năm 2020 là năm cuối thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án trong lĩnh vực phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung triển khai Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Quốc gia (ban hành kèm theo công văn số 2420/VPCP-KGVX ngày 28 tháng 3 năm 2020) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 625/TTg-KGVX ngày 27 tháng 5 năm 2020.

Về công tác tuyên truyền, Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tập trung tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, các biện pháp, hình thức cai nghiện và phòng, chống tái nghiện; tuyên truyền kết quả thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án.

Về phòng, chống HIV/AIDS, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS, trình Chính phủ, Quốc hội; hoàn thiện Dự thảo Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; duy trì và nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; xem xét triển khai thí điểm điều trị nghiện bằng Buprenorphine; tiếp tục mở rộng điều trị ARV qua Bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng virus HIV dưới ngưỡng ức chế đạt 95% trở lên; triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và kỷ niệm ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS.

Đối với phòng, chống ma túy, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho công tác phòng, chống tội phạm ma túy; ban hành quy định xác định rõ trách nhiệm của chính quyền, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn quản lý.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa tái nghiện sau cai; kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai; đa dạng hóa, từng bước xã hội hóa các hình thức cai nghiện ma túy, cung cấp các dịch vụ điều trị cho người sử dụng ma túy tổng hợp; tăng cường tập huấn, cấp chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia công tác cai nghiện ma túy từ tuyến tỉnh đến tuyến xã; hướng dẫn cụ thể về địa điểm quản lý và người quản lý trong thời gian theo dõi xác định tình trạng nghiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu, bổ sung nội dung giáo trình, bài giảng về tác hại của ma túy, giáo dục phổ biến pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy vào chương trình giảng dạy ở các cấp học.

Về phòng, chống mại dâm, Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu xây dựng Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ủy ban Quốc gia tổ chức các Đoàn công tác đi kiểm tra các địa phương theo chương trình công tác để đôn đốc, trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị đánh giá, tổng kết 20 năm thành lập Ủy ban Quốc gia./.

Nguồn: Vietnamplus