Skip to main content

Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật khảo sát công tác trợ giúp người khuyết tật tại Lạng Sơn

          Sáng 19/7/2019, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật (NKT) Việt Nam khảo sát tình hình thực hiện Đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2012-2020 (Đề án 1019) tại Lạng Sơn.


Lãnh đạo Sở LĐTB&XH kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc với đoàn công tác

          Làm việc với đoàn có đại diện HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của sở; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể, hội liên quan;  cơ sở sản xuất kinh doanh của NKT trên địa bàn tỉnh.

          Thực hiện Đề án 1019, từ năm 2012 đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng thẩm quyền, cơ bản các chính sách về NKT đã được triển khai đầy đủ, đồng bộ, kịp thời như: cấp thẻ BHYT, làm tốt công tác khám sàng lọc, phục hồi chức năng và tổ chức khám chữa bệnh tại nhà cho NKT.

          Đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đạt được trong thực hiện Đề án 1019 của tỉnh Lạng Sơn, đến nay, tỉnh có 6/9 chỉ tiêu hoàn thành; 3/9 chỉ tiêu chưa đạt.


Đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về người khuyết 
tật phát biểu ý kiến cuộc khảo sát  tại tỉnh Lạng Sơn

          Tại cuộc làm việc, đoàn công tác và đại biểu đã trao đổi và làm rõ thêm một số khó khăn, vướng mắc trong các chỉ tiêu chưa đạt. Trong đó tập trung vào một số vấn đề như: công tác đào tạo nghề cho NKT; hỗ trợ kinh phí giảng dạy cho giáo viên đứng lớp có học sinh là NKT; hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp có sử dụng lao động là NKT; việc giảm giá vé tàu, xe cho NKT; việc xây dựng thiết kế các công trình đảm bảo NKT có thể tiếp cận sử dụng…

          Lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh kiến nghị với đoàn khảo sát một số nội dung như: đoàn có ý kiến với một số bộ, ngành có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chỉ tiêu nhằm tạo sự thống nhất trong thực thi chính sách liên quan đến NKT; chỉ tiêu nào đưa ra mà thực tế khó thực hiện thì đề nghị trung ương đưa ra khỏi danh mục chỉ tiêu thực hiện trong giai đoạn 2021-2030…

          Đoàn công tác ghi nhận những kết quả của tỉnh Lạng Sơn trong thực hiện Đề án 1019. Đối với những kiến nghị của các sở, ngành, đoàn công tác tiếp thu và sẽ đưa vào báo cáo tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

          Chiều cùng ngày, Đoàn công tác khảo sát thực tế tại huyện Cao Lộc và 1 đơn vị doanh nghiệp có sử dụng lao động là NKT trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Nguồn: baolangson.vn