Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới Featured

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu Số 135-KH/TU
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 19/09/2023
Tải xuống
Download attachments: