Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa…

Hội nghị tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người giữa 3 quốc gia là Campuchia - Lào - Việt Nam năm 2018 do…

Thời gian qua, tình trạng tội phạm mua bán người ở Sơn La có chiều hướng gia tăng, nghiêm trọng với thủ đoạn ngày càng tinh vi và phức tạp. 

Là tỉnh miền núi phía Tây Bắc, địa hình phức tạp, Sơn La có 106/204 xã thuộc diên đặc biệt…

Nhằm hạn chế các nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán, Ban chỉ đạo các chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao ban hành kế hoạch về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm…

Sau một thời gian hoạt động, mô hình hỗ trợ phục hồi và tái hòa nhập dựa vào cộng đồng thông qua Nhóm tiết kiệm và sở thích chăn nuôi tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đang được địa phương ủng hộ và muốn nhân rộng, các thành viên tham gia tích cực và có những thay đổi…

Cao Lộc là huyện biên giới, trên địa bàn có các cửa khẩu, đường mòn, lối tắt sang Trung Quốc (TQ), các đối tượng mua bán người lợi dụng địa bàn, loại hình du lịch, vượt biên trái phép đưa người sang TQ, dùng vật chất để dụ dỗ, nhằm vào gia đình có điều kiện kinh tế khó…

          Hiện nay, Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người” thuộc Chương trình 130/CP giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, nhưng trên thực tế, theo chức năng, nhiệm vụ thì hầu hết các Bộ, ngành và địa phương…

          Luật Phòng, chống mua bán người có hiệu lực từ lâu nhưng chưa có Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Tội phạm mua bán người chủ yếu tồn tại dưới dạng ẩn nên ngay từ khâu phát hiện, tố giác tội phạm đã rất khó khăn; kể cả đến khi đã có tố giác, tin báo về…

Văn bản Phòng chống mua bán người

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hình thức Tải văn bản
26-03-2019
Công văn
03-04-2019
Kế hoạch
02-04-2019
Quyết định
26-02-2019
Kế hoạch
08-08-2018
Kế hoạch
20-05-2018
Báo cáo
10-05-2018
Kế hoạch
02-01-2018
Kế hoạch
19-06-2018
Kế hoạch
07-06-2018
Báo cáo
30-05-2018
Báo cáo
15-03-2018
Báo cáo
23-05-2018
Báo cáo