Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Bộ luật Lao động 2019 quy định 7 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động và sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến…

Nỗ lực phòng chống mua bán người qua đường dây nóng 111

         Tại các Hội nghị phổ biến Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và…

        Không chỉ lừa bán phụ nữ qua biên giới để làm gái mại dâm, trên địa bàn Hà Nội còn có hiện tượng mua bán nội tạng ở…

Nhằm phát huy sức mạnh của các ngành, các cấp, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường hợp tác với các cơ quan chức…

Văn bản Phòng chống mua bán người

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hình thức Tải văn bản
11-02-2020
Kế hoạch
09-04-2020
Kế hoạch
06-04-2020
Kế hoạch
03-04-2020
Kế hoạch
08-04-2020
Kế hoạch
04-01-2020
Kế hoạch
17-02-2020
Kế hoạch
11-02-2020
Tờ chình
21-01-2020
Quyết định
11-02-2019
Thông tư
11-07-2019
Thông tư
24-09-2019
Quyết định
08-01-2020
Kế hoạch
12-02-2020
Kế hoạch
04-12-2019
Báo cáo
26-11-2019
Công văn