Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

        Tại các Hội nghị phổ biến Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, các ý kiến cho rằng trước hết cần tăng cường, đổi mới…

        Mua bán nội tạng người là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Hình phạt nào dành cho những kẻ vì lợi nhuận cố tình mua bán?

        Tình hình tội phạm mua bán người đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng hình thành nhiều băng nhóm liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn…

        Vào hồi 15 giờ ngày 25/8/2020, tại Cửa khẩu Quốc tế…

         Tại các Hội nghị phổ biến Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, các ý kiến cho rằng trước hết cần tăng cường, đổi mới…

         Mua bán nội tạng người là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Hình phạt nào dành cho những kẻ vì lợi nhuận cố tình mua bán?

         Phòng chống mua bán người đang là một thách thức lớn với nhiều nước trên thế giới do loại tội phạm này luôn rình rập phá hoại hạnh phúc…

         Thi hành Luật Phòng, chống mua bán người, ngày 11/1/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số…

Văn bản Phòng chống mua bán người

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hình thức Tải văn bản
13-07-2020
Nghị quyết
15-06-2020
Báo cáo
11-02-2020
Kế hoạch
09-04-2020
Kế hoạch
06-04-2020
Kế hoạch
03-04-2020
Kế hoạch
08-04-2020
Kế hoạch
04-01-2020
Kế hoạch
17-02-2020
Kế hoạch
11-02-2020
Tờ chình
21-01-2020
Quyết định
11-02-2019
Thông tư
11-07-2019
Thông tư
24-09-2019
Quyết định
08-01-2020
Kế hoạch
12-02-2020
Kế hoạch