Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (Cục Tần số vô tuyến điện) đã tiến hành đo đạc, khảo sát thực tế khả năng thu, xem truyền hình tương tự đối với 18 xã thuộc 06 huyện: Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Chi Lăng, Hữu Lũng, Đình Lập. Đây là…

Văn bản tuyên truyền về số hóa truyền hình

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hình thức Tải văn bản
14-11-2019
Kế hoạch
27-09-2019
Quyết định
30-10-2019
Quyết định
29-10-2019
Kế hoạch
12-09-2019
Kế hoạch
26-09-2019
Thông báo
20-05-2019
Các văn bản khác
21-03-2019
Công văn