Skip to main content

          Ngày 31/5/2021, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành…

          Ngày 07/4/2021, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo…

8 giờ 10 phút ngày 18-3, tại thị trấn…

Số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có xu hướng tăng trong thời gian gần…

        Tại các Hội nghị phổ biến Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, các ý kiến cho rằng trước hết cần tăng cường, đổi mới…

        Mua bán nội tạng người là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Hình phạt nào dành cho những kẻ vì lợi nhuận cố tình mua bán?

        Tình hình tội phạm mua bán người đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng hình thành nhiều băng nhóm liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn…

        Vào hồi 15 giờ ngày 25/8/2020, tại Cửa khẩu Quốc tế…

         Tại các Hội nghị phổ biến Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, các ý kiến cho rằng trước hết cần tăng cường, đổi mới…

         Mua bán nội tạng người là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Hình phạt nào dành cho những kẻ vì lợi nhuận cố tình mua bán?

         Phòng chống mua bán người đang là một thách thức lớn với nhiều nước trên thế giới do loại tội phạm này luôn rình rập phá hoại hạnh phúc…

         Thi hành Luật Phòng, chống mua bán người, ngày 11/1/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số…

     Bà Lê Hồng Loan – Trưởng chương trình Bảo vệ trẻ em thuộc UNICEF tại Việt Nam chia sẻ: Để chống lại nạn mua bán người hiệu quả, ngoài tuyên…