Skip to main content

Tính đến ngày 31/10/2019 BHXH tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành…

         Trong Quý 3 năm 2019, BHXH Việt Nam giao thêm cho…

          Với mục đích giúp cán bộ thực hiện nghiệp vụ nắm…

          Vừa qua, đoàn kiểm tra của BHXH tỉnh Lạng Sơn đã…

          Sáng ngày 09/10/2019 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt…

          Ngày 03/10 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn…

          Tính đến hết tháng 8/2019 số đối tượng tham gia…

          Sau khi Cách mạng Tháng 8 thành công, Tết Trung…

          Ngày 19/8/2019 Bảo hiểm xã hội (BHXH), Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế,…

          Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với…

          Nhằm nâng cao chất lượng công tác truyền thông…

          Đó là một trong các giải pháp được Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chỉ đạo BHXH các địa phương tập trung thực hiện tại Hội…

          Theo báo cáo định kỳ 2 năm một lần của BHXH Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính…