Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

         Chiều 16/3, tại Lạng Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý và làm việc với BHXH tỉnh Lạng Sơn về tình…

          Ngày 11/11/2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Tại Khoản 1 Điều 3,…

         Việc tăng lương cơ sở dẫn đến tăng mức đóng Bảo hiểm xã hội, tuy nhiên mức hưởng của các loại trợ cấp, phụ cấp cũng tăng lên theo hướng có lợi cho người lao…

          Mỗi độ tháng 2 về, cùng với những nao nức tri ân và tôn vinh dành cho các Y, Bác sĩ và những người đang làm việc trong ngành Y, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH)…

        Căn cứ Thông báo số 83/TB-BHXH, ngày 12/01/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc chính thức áp dụng mức lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường…

        Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục được mở rộng và vượt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ với khoảng…

         Tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, trong đó đặt ra chỉ tiêu tỷ…

           Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 02 năm 2023 sẽ được gộp vào 1 đợt chi trả tháng 01 năm 2023

Văn bản Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hình thức Tải văn bản
10-03-2023
Quyết định
31-12-2022
Thông tư
13-01-2023
Thông báo
30-12-2022
Thông báo
08-09-2022
Công văn
22-08-2022
Quyết định
27-07-2022
Thông báo
30-06-2022
Công văn
07-06-2022
Giấy mời
13-05-2022
Công văn