Skip to main content
Ban biên tập | 19 October 2023

      Thời gian qua, Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) đã chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB) cho người có thẻ khi đi KCB, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Để thực hiện tốt công tác này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung quản lý, kiểm soát chi KCB BHYT. Phóng viên Báo Lạng Sơn đã phỏng vấn ông Nông Văn Hoan, Phó Giám đốc BHXH tỉnh về nội dung này.

ss

Lãnh đạo Phòng Thanh tra, kiểm tra và Phòng Giám định BHYT trao đổi ý kiến xung quanh các nội dung kiểm tra chuyên đề việc thực hiện BHYT tại Trung tâm Y tế Cao Lộc

          Phóng viên: Xin ông cho biết một số kết quả trong công tác giám định BHYT trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

          Ông Nông Văn Hoan, Phó Giám đốc BHXH tỉnh: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 213 cơ sở KCB BHYT. Thực hiện công tác giám định BHYT, tính đến hết tháng 9/2023, toàn tỉnh có 757.457 lượt người KCB BHYT, tăng 101.734 lượt, tương đương tăng 15,51% so với cùng kỳ năm 2022. Số chi phí KCB BHYT là 432.400 triệu đồng, tăng 52.400 triệu đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2022. Đến hết tháng 9/2023, tỷ lệ sử dụng dự toán chi KCB BHYT được giao là 79%.

          Phóng viên: Để quản lý, kiểm soát chi hiệu quả thì vai trò của các giám định viên rất quan trọng. Xin ông cho biết, ngành BHXH tỉnh đã có những giải pháp cụ thể gì để nâng cao trình độ, trách nhiệm của các giám định viên?

          Ông Nông Văn Hoan, Phó Giám đốc BHXH tỉnh: Hiện nay, toàn tỉnh có 27 cán bộ làm công tác giám định BHYT.

          Để nâng cao trình độ, trách nhiệm của các giám định viên, trước hết, BHXH tỉnh quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giám định viên thông qua các buổi tập huấn nghiệp vụ, tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề… trong đó tập trung vào các nội dung: quán triệt việc thực hiện công tác giám định BHYT theo quy trình giám định BHYT theo Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 22/12/2022 của BHXH Việt Nam; xây dựng các giải pháp giám định và thanh toán chi KCB BHYT; việc tổ chức giám định chuyên đề; các giải pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm các biểu hiện gian lận, trục lợi quỹ BHYT; giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; đề xuất các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giám định trong thời gian tới.…

          Bên cạnh đó, BHXH tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, trong đó phân định rõ nhiệm vụ cũng như nêu rõ trách nhiệm của giám định viên đối với từng nội dung cụ thể trong công tác giám định BHYT cũng như công tác giám sát, quản lý quỹ BHYT, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở đánh giá phân loại lao động hằng quý… từ đó nâng cao trách nhiệm của giám định viên trong thực hiện nhiệm vụ.

          Phóng viên: Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là hết năm 2023, xin ông cho biết chỉ đạo cụ thể của ngành và tỉnh trong thực hiện quản lý, kiểm soát chi BHYT?

Ông Nông Văn Hoan, Phó Giám đốc BHXH tỉnh: Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý quỹ BHYT, sử dụng nguồn kinh phí chi KCB BHYT có hiệu quả và kiểm soát tốt chi phí KCB BHYT trong các tháng cuối năm 2023, BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, phòng giám định BHYT nghiêm túc thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1059/UBND-KGVX ngày 9/8/2023 của UBND tỉnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam và các kế hoạch đã ban hành trong năm 2023, trọng tâm là tập trung vào một số nội dung chính như: phối hợp với cơ sở y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc chấp hành đúng các chính sách pháp luật trong KCB BHYT và cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; thường xuyên phân tích kỹ số liệu về chi KCB BHYT, chỉ ra các chỉ số gia tăng cao bất thường để các cơ sở KCB phối hợp tự rà soát, kiểm tra và xem xét điều chỉnh đảm bảo sử dụng quỹ tiết kiệm hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh; tổ chức giám định chặt chẽ theo đúng quy trình giám định BHYT, kết hợp nhiều phương thức giám định, giám định đầy đủ theo các chuyên đề giám định và các cảnh báo của BHXH Việt Nam. Đặc biệt là phải cần nâng cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần chịu trách nhiệm của đội ngũ giám định viên trong thực hiện quản lý kiểm soát chi KCB BHYT tại đơn vị được giao phụ trách, nâng cao tinh thần chủ động trong công việc để phối hợp tốt với cơ sở KCB để hạn chế sai sót trong KCB và thanh toán chi KCB BHYT.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Nguồn:langson.gov.vn