Skip to main content
Ban biên tập | 5 October 2023

         Ngày 21/9/2023, tại huyện Văn Quan, đoàn làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế tỉnh Lạng Sơn do bà Nông Thị Phương Thảo, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế huyện Văn Quan.

ss

Đoàn làm việc tại 2 xã Tú Xuyên, Bình Phúc

ss

Toàn cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Văn Quan

ss

Đại biểu tại buổi làm việc

ss

Đại biểu tại buổi làm việc

          Trong chương trình, đoàn đã làm việc tại 2 xã Tú Xuyên, Bình Phúc. 8 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế huyện Văn Quan ban hành 3 văn bản và tham mưu cho UBND huyện ban hành 6 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế trên địa bàn. Theo kết quả thống kê, toàn huyện có hơn 2.600 người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc; hơn 700 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; hơn 2.000 người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp; gần 51.600 người tham gia Bảo hiểm Y tế. Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm Y tế tính theo tổng số người tham gia Bảo hiểm Y tế do Bảo hiểm xã hội huyện quản lý là 89,8%; số tham gia Bảo hiểm Y tế ngoại tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyện quản lý đạt 94,93% diện bao phủ Bảo hiểm Y tế. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và Trung tâm Y tế huyện thường xuyên được quan tâm.

ss

 

Bà Nông Thị Phương Thảo, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng đoàn làm việc phát biểu tại buổi làm việc

          Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nông Thị Phương Thảo, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng đoàn làm việc đề nghị: Trong 4 tháng cuối năm 2023, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế huyện Văn Quan tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền tham mưu cho UBND huyện Văn Quan ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện; tăng cường tuyên truyền, phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên cơ sở dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp; chỉ đạo tổ chức tiếp nhận và giải quyết các chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; xử lý kịp thời, công khai, đầy đủ, đúng quy định các chế độ đối với người lao động và Nhân dân./.

Nguồn:vanquan.langson.gov.vn