Skip to main content
Ban biên tập | 6 April 2023

        VssID-BHXH số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) góp phần thúc đẩy giao dịch điện tử nhiều hơn, thuận lợi cho cả cơ quan BHXH và người tham gia, người thụ hưởng, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, minh bạch, công bằng. Vì vậy, thời gian qua, toàn ngành đã nỗ lực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt VssID.

          Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, từ tháng 4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 445 về việc triển khai ứng dụng “VssID-BHXH số” trên nền tảng thiết bị di động. Theo đó, từ tháng 5/2021 đến tháng 3/2023, BHXH tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID đến các đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

ss

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người dân xã Thanh Long, huyện Văn Lãng cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số

          Để triển khai, tuyên truyền hiệu quả, toàn bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành BHXH, các tổ chức dịch vụ thu, cán bộ làm công tác BHXH tại các đơn vị, doanh nghiệp đã cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID. Sau khi cài đặt, đội ngũ này tiếp tục tuyên truyền, giải đáp, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID cho các thành viên trong gia đình, người thân, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN thuộc các đơn vị, cơ sở y tế, tổ chức được giao phụ trách.

          Cũng trong 2 năm triển khai thực hiện, BHXH tỉnh, BHXH các huyện đã phân công cán bộ đến trụ sở các đơn vị có số lao động lớn, trường học, nơi tập trung đông dân cư để hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VssID và phê duyệt cấp tài khoản. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của BHXH tỉnh, huyện và bộ phận giám định BHYT tại các cơ sở y tế đều bố trí viên chức phổ biến, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH từ người đăng ký; thực hiện phê duyệt cấp tài khoản và hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID.

          Bà Nguyễn Thuý Phương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Cao Lộc cho biết: Năm học 2022-2023, nhà trường đã phối hợp với BHXH huyện tổ chức hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VssID cho trên 40 cán bộ, giáo viên và hơn 700 học sinh. Hiện nay, cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường có thể dễ dàng sử dụng, tra cứu việc tham gia BHXH, BHYT của mình qua ứng dụng này, tiện lợi cho việc nắm bắt, quản lý việc thực hiện các chế độ đóng, hưởng BHXH, BHYT của cá nhân.

          Cùng đó, BHXH tỉnh, BHXH các huyện còn tăng cường tuyên truyền ứng dụng VssID lồng ghép với chính sách BHXH, BHYT tới cán bộ, người dân tại các xã, phường, thị trấn góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT… Anh Hoàng Văn Tuấn, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn cho biết: Được cán bộ BHXH tư vấn, tôi đã mua BHXH tự nguyện, BHYT và BHTN. Tôi đã được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại di động thông minh.           Ứng dụng này đã giúp tôi theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ của mình, như theo dõi lịch sử khám bệnh BHYT rất tiện lợi. Hiện tôi cũng đã hướng dẫn vợ và 2 người em trong nhà cài đặt ứng dụng để tiện lợi trong giao dịch, tra cứu, quản lý các khoản đóng của mình.

          Với những nỗ lực của toàn ngành BHXH và các cấp, ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh, tính đến hết tháng 3/2023, toàn tỉnh có 671.861 người lao động tham gia BHXH, BHYT, trong đó có 78.488 người đã đăng ký sử dụng ứng dụng VssID. Năm 2023, BHXH Việt Nam tiếp tục giao chỉ tiêu cho BHXH tỉnh phát triển 34.901 tài khoản đăng ký để đến hết năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu có 140.144 tài khoản đăng ký sử dụng ứng dụng VssID.

          Bà Nông Thị Phương Thảo, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Với chỉ tiêu giao của BHXH Việt Nam, hiện BHXH tỉnh đang xây dựng chỉ tiêu cho Văn phòng BHXH tỉnh, BHXH các huyện và các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT. Theo đó, toàn ngành BHXH sẽ tiếp tục tập trung cao, nỗ lực tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho người lao động và Nhân dân để ứng dụng VssID thực sự trở thành bạn đồng hành và đi vào cuộc sống của Nhân dân.

          Ứng dụng VssID là tiện ích công nghệ thông tin, phù hợp với xu thế chuyển đổi công nghệ số trong các lĩnh vực, trong đó có chính sách BHXH, BHYT, tạo thuận lợi cho các tầng lớp Nhân dân trong sử dụng dịch vụ công. Tin tưởng rằng, việc tập trung tuyên truyền của toàn ngành BHXH, sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân sẽ giúp tỉnh đạt được các chỉ tiêu được giao về cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Nguồn:baolangson.vn