Skip to main content
Ban biên tập | 2 February 2023

        Căn cứ Thông báo số 83/TB-BHXH, ngày 12/01/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc chính thức áp dụng mức lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng. Ngày 13/01/2023, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã ban hành thông báo số 41/TB-BHXH về việc áp dụng Lãi suất chậm đóng, truy đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và lãi gộp BHXH tự nguyện năm 2023. Các doanh nghiệp, đơn vị trong năm 2023 nếu chậm đóng, báo tăng chậm, truy đóng thì mức lãi suất chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN là 0,6984%/tháng, mức lãi suất chậm đóng BHYT là 1,6016%/tháng.

          Thông báo 41/TB-BHXH là cơ sở để thực hiện các chính sách thu lãi suất chậm đóng, báo tăng chậm, truy đóng các khoản bảo hiểm của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị cần lưu ý thời hạn nộp BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN, BHYT tránh tình trạng phải trả thêm phần lãi suất nộp chậm, báo tăng chậm, truy đóng gây thiệt hại cho doanh nghiệp, đơn vị./.

 

Hoàng Bích Ngọc