Skip to main content
Ban biên tập | 31 December 2022

           Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 02 năm 2023 sẽ được gộp vào 1 đợt chi trả tháng 01 năm 2023

          Thực hiện Công văn số 3908/BHXH-TCKT  về việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2/2023 trong cùng một đợt chi trả tháng 1/2023.

          Ngày 29/12/2022, BHXH tỉnh Lạng Sơn ban hành thông báo số 1565/TB-BHXH về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2023

          Theo số liệu quản lý của BHXH tỉnh, việc chi trả liền 2 tháng lương hưu vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền đã được thực hiện nhiều năm qua. Theo số liệu quản lý, hiện có hơn 30.200 người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng với số tiền gần 170 tỷ đồng/tháng. Trong đó, số người nhận tiền lương theo hình thức trực tiếp bằng tiền mặt chiếm khoảng gần 68%, số người nhận tiền qua tài khoản cá nhân ATM chiếm hơn 31,3%.

ss

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

          Để tạo điều kiện cho người nghỉ hưu và người nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhận lương hưu và nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 02/2023 trước Tết nguyên đán Quý Mão. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 02 năm 2023 sẽ được gộp vào 1 đợt chi trả tháng 01 năm 2023. Riêng trả tiền qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) được chi trả vào ngày 04/01/2023, trả tiền mặt theo lịch chi trả trên địa bàn tháng 01 năm 2023 không có gì thay đổi./.

Hoàng Thùy