Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 20 May 2022

Chiều ngày 29/3/2022, tại Hà Nội, Hội Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 2021-2026) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tới dự Đại hội có GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS. Trần Thị Trung Chiến, Chủ tịch Hội Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam (nhiệm kỳ II) cùng đại biểu các bộ, ngành, các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế.

cc

Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị

Trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Trần Thị Trung Chiến, Chủ tịch Hội cho biết, trải qua 2 nhiệm kỳ (từ ngày thành lập tháng 6/2007 đến nay), Hội Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam đã tham gia tích cực trong nhiều hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Hội Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam hoạt động dựa vào cơ chế huy động cộng đồng tham gia phòng chống HIV/AIDS; tham gia phản biễn những văn bản pháp quy của nhà nước; tổ chức bộ máy trên tinh thần tự nguyện tham gia Hội; trong đó ngân sách hoạt động do Hội tự vận động và tìm kiếm. Tiêu chí của Hội là làm sao để giảm tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người nhiễm HIV/AIDS tái hòa nhập cộng đồng, qua đó làm giảm gánh nặng cho nhóm người này. Trong thời đại 4.0, công tác truyền thông giáo dục tới người nhiễm HIV/AIDS của Hội luôn được ưu tiên, luôn thay đổi để thích hợp, dễ hiểu hơn; đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ, đào tạo ngắn hạn giúp người nhiễm HIV/AIDS và tái hòa nhập cộng đồng bớt tự ti trong xã hội.

Hiện tại, cơ cấu của Hội có gồm Văn phòng và các ban: Ban Truyền thông vận động và chuyên môn kỹ thuật; Ban Hậu cần và huy động nguồn lực; Ban Đào tạo và phát triển mạng lưới; Ban Kiểm tra. Việc phát triển mạng lưới các Hội về Phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian qua đã được đẩy mạnh đáng kể, phát triển cá chiều rộng lẫn chiều sâu, với thành phần đa dạng; đến nay đã có 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Hội Phòng, chống HIV/AIDS, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV; đã kết nạp được 130 hội viên tổ chức và trên 1.000 hội viên cá nhân. Các Hội từ trung ương đến địa phương đã tăng cường hoạt động qua các buổi hội thảo, diễn đàn, truyền thông, tổ chức các sự kiện nhằm chuyển tải các thông điệp giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người có HIV, kêu gọi sự tham gia của các tổ chức xã hội, các tổ chức dân sự trong và ngoài nước.

Công tác đào tạo tập huấn của Hội cũng được tăng cường thông qua việc phối hợp với Cục Phòng chống HIV/AIDS, Vụ Khoa học – Đào tạo, Bộ Y tế và lãnh đạo các địa phương tiếp tục mở rộng đào tạo người nhiễm HIV tự nguyện, còn sức khỏe và có trình độ văn hóa trở thành các “Nhân viên chăm sóc đồng đẳng HIV/AIDS”; phối hợp với Tiểu ban quản lý Dự án ADB, Sở Y tế, Trung tâm PC HIV/AIDS một số tỉnh/thành phố tổ chức lớp đào tạo “Nhân viên chăm sóc đồng đẳng HIV/AIDS”…Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS, giảm kỳ thị và phân biệt đối cử với người có H, tích cực tham gia các hoạt động giảm thiểu tác hại do HIV/AIDS; đảm bảo cơ chế truyền thông trong tổ chức, tạo điều kiện cho các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, kiến thức giữa các thành viên trong Hội về phòng, chống HIV/AIDS…

Trong nhiệm kỳ tới Hội Phòng, chống HIV/AIDS sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường phát triển năng lực; đẩy mạnh công tác thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, lồng ghép các nội dung phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; về giới- bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục; cung cấp các dịch vụ y tế, đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển nguồn lực cho người nhiễm HIV/AIDS…

Phát biểu tại đại hội, GS.TS Trần Văn Thuấn, thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Thời gian tới Hội cần tăng cường kết nạp hội viên để tăng thêm sức mạnh, hiệu quả trong các hoạt động của Hội; tập trung vào các hoạt động có thế mạnh; nâng cao năng lực cho mạng lưới hội viên; tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ hoạt động chuyên môn, kiến thức trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS…

Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam đã bầu ra Ban chấp hành gồm 51 người. PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, vụ trưởng vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) làm chủ tịch Hội./.

Nguồn: moh.gov.vn