Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 7 February 2022

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 – 2021”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, đảo bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng Đăng là thị trấn vùng biên của huyện Cao Lộc. Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, UBND thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Hữu Nghị trong thực hiện đề án. Đồng chí Lưu Quang Công, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Đăng cho biết: Xác định công tác biên soạn, đảm bảo tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, PBGDPL là yếu tố quan trọng, quyết định đến nội dung, hình thức, kết quả tuyên truyền. Do đó, trước khi tổ chức tuyên truyền các công chức, bộ phận được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng đề cương, nội dung bảo đảm ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề mà Nhân dân thường gặp trong quá trình lao động sản xuất, kinh doanh, công tác.

https://baolangson.vn/uploads/2021/11/04/unnamed-file.jpg

Các lực lượng chức năng trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng tuyên truyền pháp luật lưu động

Hằng năm, UBND thị trấn chủ động rà soát, hệ thống hoá sách, tài liệu pháp luật; quan tâm bổ sung kịp thời các sách, báo, tài liệu, thiết bị PBGDPL cho tủ sách pháp luật. Hiện nay, UBND thị trấn có 1 tủ sách gồm: 135 đầu sách các loại văn bản, luật, sách, báo, tài liệu pháp luật… với 800 quyển; Đồn Biên phòng CKQT Hữu nghị có 1 tủ sách gồm các loại văn bản, sách, báo, tài liệu pháp luật… với trên 95 đầu sách; 7/7 khu phố và các trường học thường xuyên bổ sung các luật, tài liệu, sách, báo…, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, học sinh và Nhân dân trên địa bàn khai thác, tra cứu thông tin.

Đồng thời, bằng các hình thức tuyên truyền như: thông qua hội nghị lồng ghép, các cuộc họp, tổ hòa giải, sân khấu hóa, trực tiếp đến từng tổ chức, cá nhân, gia đình, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan chương trình học tập ngoại khóa của các trường học…, từ năm 2017 đến nay, Ban Chỉ đạo thực hiện đề án thị trấn đã chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị, các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ chức chính trị, xã hội, khu phố trên địa bàn tuyên truyền, PBGDPL được trên 200 buổi, cho hơn 19.000 lượt người; treo 177 băng zôn, khẩu hiệu, 252 áp phích; tổ chức cho gần 26 nghìn lượt gia đình ký cam kết phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, công cụ hỗ trợ, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, phòng, chống COVID-19…

Nội dung tập trung tuyên truyền như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Giao thông đường bộ, Luật Biên giới quốc gia, Luật Trẻ em, Luật Đất đai, Luật Hành chính, Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình, 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam –Trung Quốc, phòng, chống dịch  COVID-19…

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thực hiện đề án chủ trì biên soạn, in ấn các tờ rơi, tờ gấp để phát cho Nhân dân trên địa bàn và những người thường xuyên qua lại biên giới làm ăn, buôn bán. Qua đó, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thượng tá Vi Văn Cẩn, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị cho biết: Đồn Biên phòng CKQT Hữu nghị đã chủ động phối hợp và tham mưu cho UBND thị trấn xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng công tác PBGDPL và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Trong 5 năm qua, nhận thức của Nhân dân trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng về pháp luật, nhất là về đường biên, cột mốc, các quy định của pháp luật về biên giới, chủ quyền, lãnh thổ, chấp hành việc xuất, nhập cảnh, kết hôn với người nước ngoài (chủ yếu là công dân Trung Quốc), khiếu kiện tranh chấp đất đai, buôn bán hàng cấm, hàng giả đã có chiều hướng giảm, không còn phát sinh những vụ việc nóng, phức tạp.

Từ những kết quả trong công tác tuyên truyền, PBGDPL năm 2021, UBND thị trấn Đồng Đăng đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017- 2021”

Nguồn: baolangson.vn