Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 2 November 2021

         "Nhanh chóng, kịp thời", chính xác", đó là những cụm từ thường xuyên xuất hiện trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo ngành BHXH tỉnh Lạng Sơn trong hai tuần nay, kể từ khi BHXH Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong thời gian chờ Quyết định của Thủ tướng quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ, căn cứ đối tượng được hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và BHXH huyện trên cơ sở dữ liệu người tham gia đang quản lý thực hiện rà soát danh sách những người được hưởng, số kinh phí chi dự kiến và chuẩn bị các công việc khác để có thể bắt tay vào thực hiện ngay khi có đầy đủ các văn bản để tiền hỗ trợ đến tay người lao động một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, đảo bảo chính xác, đúng đối tượng.

Chuyên viên phòng Quản lý thu, BHXH tỉnh kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của đơn vị

Ngay sau khi Thủ tướng ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, mặc dù vào ngày nghỉ hằng tuần nhưng lãnh đạo BHXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện thực hiện ngay việc lập danh sách lao động có tên trong danh sách tham gia BHTN tại thời điểm 30/9/2021 gửi các đơn vị sử dụng lao động để đối chiếu, bổ sung thông tin, lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ gửi BHXH tỉnh để làm các thủ tục thanh toán theo quy định. Sau hai ngày, toàn bộ danh sách lao động đang tham gia BHTN của trên 1.161 đơn vị sử dụng lao động đã được gửi tới từng đơn vị, với tổng số gần 15.300 lao động; đồng thời thực hiện xong việc giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống 0% đối với tất cả các đơn vị này, với số tiền giảm trong 12 tháng là trên 9 tỷ đồng. Đến ngày 14/10/2021, sau 02 tuần triển khai thực hiện, BHXH tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 165 đơn vị, với trên 2.000 lao động đang tham gia BHTN; 1.182 hồ sơ của người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHTN từ 01/2020. Đã xét duyệt, chi trả cho 667 lao động, với số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Việc giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 116/NQ-CP là một chính sách rất quan trọng, chưa từng có tiền lệ, khối lượng hồ sơ và chi phí lớn, thời gian đòi phải nhanh chóng, kịp thời, chính xác là một nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp. Tuy nhiên, với tinh thần "ngành BHXH cùng cả tỉnh chung tay hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19", toàn ngành BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn để chính sách đến được với người lao động một cách sớm nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Đào Trọng Hiếu