Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 15 October 2021

Hội thảo cung cấp kiến thức cho cán bộ trong lĩnh vực tư pháp hình sự để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc chứng minh tội phạm mua bán người.

Trong 2 ngày 7-8/10/2021, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo với chủ đề "Chứng cứ là dữ liệu điện tử trong vụ án mua bán người - Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam".

Đầu cầu phía Việt Nam tham dự hội thảo. 

Đầu cầu phía Việt Nam tham dự hội thảo.

Hội thảo do Chương trình hợp tác ASEAN-Australia về phòng, chống mua bán người (Chương trình ASEAN-ACT) tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phía Việt Nam tham dự hội thảo gồm đại diện cơ quan tư pháp hình sự trong đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người từ Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Quảng Ninh, Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án cấp cao Hà Nội, Đại học Kiểm sát Hà Nội...