Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 8 October 2021

          Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2021 trên phạm vi cả nước số người tham gia BHXH đạt khoảng 83% kế hoạch, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 82,7% và số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,7%. Tính đến 18h00 ngày 04/10/2021, 63/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện rà soát, gửi thông báo giảm mức đóng (từ 1% xuống 0%) vào quỹ BHTN cho 343.638 đơn vị sử dụng lao động với số tiền điều chỉnh giảm 12 tháng (từ 10/2021 đến 9/2022) trên 7.608 tỷ đồng; đã tiếp nhận, giải quyết chi trả chế độ hỗ trợ cho 7.228 lao động, với số tiền trên 20,658 tỷ đồng.

Sáng này 04/10/2021 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá bước đầu thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ và giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 10/2021. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Thế Mạnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung ương.

 

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu BHXH tỉnh địa phương

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành đến hết tháng 9/2021 trên các lĩnh vực trọng tâm; đánh giá những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị đã dành thời gian đánh giá bước đầu kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ  về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19./.

Phạm Hoa