Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 5 October 2021

             Ngày 01/10/2021 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 3068/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Theo đó, BHXH Việt Nam đã hướng dẫn cụ thể về đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động; phân cấp giải quyết đối với đơn vị, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và người lao động đã dừng tham gia BHTN; quy trình giảm đóng vào quỹ BHTN cho người sử dụng lao động; quy trình chi trả hỗ trợ người lao động. Đồng thời, giao trách nhiệm cho từng đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố nhằm triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ đến người hưởng một cách nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, an toàn nhất va bảo đảm công khai, minh bạch.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc phát huy vai trò trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cướng hành chính, tinh thần thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ; phải đặt mục tiêu cao nhất là tạo sự thuận tiện, đơn giản về thủ tục, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động sớm nhận được hỗ trợ, người sử dụng lao động được giảm trừ mức đóng kịp thời./.

Phạm Hoa