Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 29 April 2021

        Nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn, kiềm chế hoạt động của tội phạm mua bán người. Đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, bảo đảm quyền và lợi ích của nạn nhân; ngày 24/4/2021, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-BCĐ về thực hiện Chương trình Phòng, chống mua bán người năm 2021.

         Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan được tiếp nhận, phân loại, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, trong năm 2021, Kế hoạch sẽ tập trung triển khai một số công tác trọng tâm như: Tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm; phòng ngừa đấu tranh, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu và bảo vệ nạn nhân; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống mua bán người; tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống mua bán người; hợp tác quốc tế…

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người và tham mưu thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

                                                      Hoàng Thị Tố Loan 

                                          Trung tâm CNTT & Truyền thông