Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 22 April 2021

         Sáng ngày 8/4/2021 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 4/2021. Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh – Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Hội nghị giao ban trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn

Tính đến hết tháng 3/2021 số người tham gia BHXH trên toàn quốc chiếm 32,17% lực lượng lao động và tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,04% dân số ; tổng thu đạt hơn 90.400 tỷ đồng. Về công tác giải quyết chế độ BHXH, 3 tháng đầu năm, số người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, chế độ hàng tháng giảm so với cùng kỳ năm 2020, riêng số người hưởng BHXH một lần và hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Riêng tại Lạng Sơn, số người tham gia BHXH chiếm 13,2% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, trong đó đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chiếm 2,5%; tỷ lệ bao phủ BHYT tại tỉnh đạt 92,7% dân số; số thu tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2020; công tác giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) được đảm bảo thời gian quy định, giải quyết đúng chế độ chính sách, đúng người hưởng.

Sau khi đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành đến hết tháng 3/2021 trên các lĩnh vực trọng tâm và những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 4 và những tháng tiếp theo thì thời gian tới, toàn Ngành cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ./.

Phạm Hoa