Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 22 April 2021

       Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Văn Quan đã tổ chức Hội nghị triển khai ứng dụng VssID cho hơn 221 đại biểu là kế toán các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện; công chức văn hóa xã hội các xã, thị trấn; viên chức Trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã, thị trấn; nhân viên của các đại lý thu Hội Phụ nữ, Bưu điện; UBND xã Văn An và UBND Thị trấn.

Sau khi nghe báo cáo viên của BHXH huyện triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID và một số văn bản về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về lợi ích của việc tăng tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính Phủ và được nghe giải đáp những thắc mắc về chính sách BHXH, BHYT.