Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 22 April 2021

         Đến hết tháng 03/2021, số người có thẻ BHYT chiếm 92,7% dân số của tỉnh; số người tham gia BHXH chiếm 13,2% lực lượng lao động trong độ tuổi (chưa bao gồm lao động đang làm việc ngoài địa bàn tỉnh). Tổng số thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) toàn tỉnh hơn 394,5 tỷ đồng; tổng chi BHXH, BHYT hơn 590 tỷ đồng.

Ngày 9/4/2021 BHXH tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban Quý 1/2021. Hội nghị có sự tham dự của Ban Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ; Giám đốc BHXH các huyện.

 

Phó Giám đốc Nông Văn Hoan trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý 1/2021

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết tháng 03/2021, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có hơn 730.800 người có thẻ BHYT, chiếm 92,7% dân số của tỉnh; hơn 53.300 người tham gia BHXH bắt buộc và gần 12.700 người tham gia BHXH tự nguyện, số người tham gia BHXH chiếm 13,2% lực lượng lao động trong độ tuổi (chưa bao gồm lao động đang làm việc ngoài địa bàn tỉnh). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh hơn 394,5 tỷ đồng, tỷ lệ nợ giảm 26,2% so với cùng kỳ năm 2020; tổng chi BHXH, BHYT hơn 590 tỷ đồng, trong đó số chi BHXH tăng 6,2%, chi BHYT tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác quản lý đối tượng hưởng BHXH được BHXH tỉnh thực hiện chặt chẽ, việc thẩm định hồ sơ hưởng BHXH đúng thời gian, chế độ quy định và thời hạn giải quyết. Thường xuyên giám sát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở để áp dụng giải pháp kiểm soát phù hợp, đảm bảo quyền lợi của người thụ hưởng chính sách BHYT, đồng thời đảm bảo an toàn quỹ BHYT.

Giám đốc Nông Thị Phương Thảo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong Quý 1, các đại biểu đã cùng thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và  đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện ứng dụng VssID-BHXH số, Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho UBND các huyện, thành phố, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tăng cường mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; kiểm tra hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động theo kế hoạch; thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH đã được cấp sổ; quản lý chặt chẽ các đối tượng hưởng BHXH; phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện chế độ BHXH; xây dựng kế hoạch, thực hiện thanh tra đột xuất, truy thu cộng nối thời gian công tác; áp dụng các biện pháp giải quyết nhằm hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ giải quyết chậm so với quy định… Kết luận Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, lao động toàn ngành hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao; nâng cao ý thức, tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Phạm Hoa