Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 5 April 2021

          Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo dịp Tết Thanh minh năm 2021 (Công văn số 58/BCĐ, ngày 2/4/2021).

          Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và các văn bản liên quan; chủ động triển khai các biện pháp công tác phòng ngừa, nắm chắc tình hình, ngăn chặn ngay từ biên giới không để pháo nhập lậu vào nội địa, không để Lạng Sơn trở thành tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về pháo; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với vận động, thu hồi và đấu tranh với các sai phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển pháo từ biên giới vào nội địa, trên các tuyến giao thông, các hành vi tàng trữ, đốt pháo trái phép tại các khu mộ, nghĩa trang./.

Nguồn: vanphong.langson.gov.vn