Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 28 March 2021

           Chi đoàn Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn hiện có 14 đoàn viên đang sinh hoạt và làm việc tại các phòng  nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh Lạng Sơn. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian vừa qua các đoàn viên chi đoàn BHXH tỉnh luôn thể hiện tinh thần xung kích của mình cả trong công tác đoàn và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp một phần sức lực trong thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Một buổi sinh hoạt của Chi đoàn BHXH tỉnh Lạng Sơn

Ở mỗi vị trí làm việc như công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, thu, truyền thông, giám định BHYT, sổ thẻ… mỗi đoàn viên Chi đoàn BHXH tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự học hỏi, trau dồi kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện mục tiêu “Hướng đến sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT”. Bên cạnh đó, với phương châm “Mỗi cán bộ BHXH là một tuyên truyền viên tích cực”,  các đoàn viên luôn nhiệt tình tuyên truyền, giúp người dân hiểu về chính sách BHXH, BHYT nói chung và BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nói riêng thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, tuyên truyền trực tiếp tại các hộ dân hoặc các khu vực tập trung đông người, trung tâm thương mại, trung tâm dịch vụ việc làm; hưởng ứng hoạt động tuyên truyền của Ngành thông qua các đợt ra quân, tuyên truyền lưu động qua các trục đường chính trên địa bàn, phát tờ rơi tuyên truyền tại khu vực đông dân cư…. Tính riêng trong năm 2020, các đoàn viên chi đoàn đã phát triển được gần 100 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, nhiều đoàn viên đã được Giám đốc khen thưởng trong các đợt thi đua chuyên đề như đoàn viên Chu Minh Trang, Phạm Thị Hoa, Nông Kim Chi, Trương Thị Đào, Hoàng Thị Quỳnh Mai…

Đoàn viên Chi đoàn BHXH tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền lưu động với nội dung tuyên truyền về BHXH, BHYT

Đồng chí Ngô Thị Bích Hồng – Bí thư Chi đoàn BHXH tỉnh cho biết: Những năm vừa qua, được sự quan tâm của Cấp ủy, Ban Giám đốc và Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Chi đoàn BHXH tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực gắn công tác đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT và tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ hơn về chính sách. Với trách nhiệm Bí thư Chi đoàn BHXH tỉnh, hằng năm đồng chí Hồng chủ động xây dựng, đề xuất  kế hoạch thực hiện các hoạt động tình nguyện của Chi đoàn theo đúng chỉ đạo, chủ trương của Đoàn khối các cơ quan tỉnh và lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Trên cương vị là một chuyên viên phòng Giám định BHYT, đồng chí Hồng luôn nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đã đạt được nhiều thành tích nhất định như: Bằng khen của BHXH Việt Nam năm 2017, Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều lần nhận Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh. Không chỉ riêng đồng chí Hồng, các đoàn viên thanh niên thuộc Chi đoàn BHXH tỉnh luôn tích cực đề xuất các sáng kiến, tham mưu cách làm hay, hiệu quả trong giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, chỉ tính riêng năm 2020 các đoàn viên Chi đoàn đã có 6 sáng kiến, đề tài sáng tạo được áp dụng trong thực tế, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Vi Đức Hoàng, đoàn viên Chi đoàn BHXH tỉnh cho biết: Là đoàn viên, đồng thời là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bản thân tôi luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng để hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch với cơ quan BHXH, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN, góp phần giải quyết chính sách cho đối tượng  một cách chính xác, kịp thời, hướng đến sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

 

Đoàn viên Chi đoàn BHXH tỉnh hướng dẫn người dân làm thủ tục tại Trung tâm dịch vụ Hành chính công của tỉnh

Chị Triệu Thị Quỳnh, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn khi đến Trung tâm dịch vụ hành chính công để thực hiện thủ tục giải quyết chế độ BHXH cho biết: Khi đến làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH tại quầy của cơ quan BHXH ở Trung tâm dịch vụ hành chính công tôi được tiếp đón với thái độ lịch sự, nhẹ nhàng, chu đáo, hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu nên việc kê khai thủ tục hoàn thành rất nhanh.

Năm 2021, bên cạnh việc thực hiện công tác đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn, Chi đoàn sẽ tìm tòi, đổi mới các hình thức tuyên truyền và tỉnh nguyện như: khảo sát và hỗ trợ các gia đình không thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhưng có hoàn cảnh khó khăn để tặng thẻ BHYT miễn phí, tặng sổ BHXH để các đối tượng thực sự gặp khó khăn về kinh tế được nằm trong “Lưới an sinh xã hội” của Nhà nước.

Với lòng nhiệt huyết, sức trẻ của mình, thời gian tới các đoàn viên Chi đoàn BHXH tỉnh sẽ phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cùng với tinh thần tình nguyện, xung kích của bản thân để góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

Phạm Hoa