Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 18 March 2021

            Ngày 12/1/2021, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Lãng phối hợp với UBND xã Hội Hoan tổ chức tuyên truyền luật ATGT; phòng, chống pháo nổ tại thôn Đông Chang xã Hội Hoan.