Skip to main content
Ban biên tập | 12 March 2021

          Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 249/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

          Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBNDcác huyện, thành phố, đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường chỉ đạothực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em, phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã ở các khu chung cư, nhà cao tầng;Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ, hộ gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư, trường học, lớp học để bảo đảm an toàn cho trẻ em và thực hiện việc cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em; Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã tại các khu chung cư, nhà cao tầng; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh báo, gia cố các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Các ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát các quy định và việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học và các công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các vụ việc khiến trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 548/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

                                                                 Hoàng Thị Tố Loan

                                                     Trung tâm CNTT & Truyền thông