Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 20 August 2020

          Với mong muốn tạo thuận lợi cho người dân, giảm thời gian và chi phí khi thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, ngành BHXH Việt Nam đã và đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của ngành. Tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, người dân có thể thực hiện 10 dịch vụ công cơ bản gồm:

          - Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do hỏng, mất;

- Giải quyết hưởng BHXH một lần;

          - Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư;

          - Giải quyết hưởng chế độ tử tuất; giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích;

          - Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác;

          - Giải quyết Điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng;

          - Điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH;

          - Giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg;

          - Giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg;

          - Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hằng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh.

Cổng dịch vụ công của Ngành BHXH: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

 

Người dân có thể thực hiện các dịch vụ công cơ bản trên Cổng dịch vụ công ngay tại nhà thông qua việc đăng ký tài khoản, đăng nhập và thực hiện các dịch vụ công tại địa chỉ  https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Cùng với việc kê khai mới, người dùng còn có thể theo dõi lịch sử kê khai để tra cứu tình trạng của hồ sơ hoặc thực hiện kê khai lại nếu có yêu cầu.

Đây là một trong những nỗ lực của ngành BHXH nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Theo kế hoạch, đến hết năm 2020, ngành BHXH phấn đấu số dịch vụ công trực tuyến ngành BHXH đạt tối thiểu 70%./.

 

                                                                                                    Phạm Hoa

BHXH tỉnh Lạng Sơn

ĐT: 0963819018

 

Link video hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Ngành BHXH: https://langson.baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/video/Pages/default.aspx

Link video hướng dẫn kê khai hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Ngành BHXH: https://langson.baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/video/Pages/default.aspx

Link video hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng dịch vụ công Ngành BHXH:

https://langson.baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/video/Pages/default.aspx